2020. február 24., hétfő ,

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Segédanyagok -Hogyan legyünk Ökoiskolák?- >> Energia, Épület, Infrastruktúra

Energia kicsiben, nagyban Az Energia Klub oktatási segédanyagai

2009. október 11.

A környezettudatos gondolkodás, a környezetért érzett felelősség kifejlesztése a gyermekkorban kezdődik, s ebben a környezeti nevelőknek, tanároknak döntő szerep jut. Ők azok, akik hivatásszerűen átadják mindazt a tudást, amivel a felnövekvő nemzedékek képesek lesznek megőrizni a környezet- és a természet értékeit. A környezetvédelem kulcskérdése az energetika, hiszen energia mindenhez szükséges. S ma már a legtöbb ember számára nyilvánvaló, hogy az energiaszektor elképesztő mennyiségű szennyezőanyagot bocsát ki, nagymértékben rontva ezzel környezetünk állapotát. Köztudomású az is, hogy a klímaváltozás egyik legfontosabb oka, az ipari tevékenységgel, közlekedéssel együttjáró CO2 kibocsátás. Az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület mindezt felismerve évek óta oktatási segádanyagok készítésével is foglalkozik. Ezek elsősorban a 12-18 éves korosztálynak készültek, de az őket tanító szaktanároknak, környezeti nevelőknek is segítséget nyújtanak a fenntartható energiagazdálkodás témakörében. Oktatási anyagainkat környezetvédelmi oktatóközpontoknak, erdei iskoláknak is ajánljuk, vagyis minden olyan helyen kitűnő segédeszközökként használhatók, ahol a gyerekek tanórán kívüli foglalkozások, környezetvédelmi szakkörök keretében ismerkednek a környezettudatos gondolkodással .

 

Energia kicsiben, nagyban – Az Energia Klub oktatási segédanyagai

 

A környezettudatos gondolkodás, a környezetért érzett felelősség kifejlesztése a gyermekkorban kezdődik, s ebben a környezeti nevelőknek, tanároknak döntő szerep jut. Ők azok, akik hivatásszerűen átadják mindazt a tudást, amivel a felnövekvő nemzedékek képesek lesznek megőrizni a környezet- és a természet értékeit. A környezetvédelem kulcskérdése az energetika, hiszen energia mindenhez szükséges. S ma már a legtöbb ember számára nyilvánvaló, hogy az energiaszektor elképesztő mennyiségű szennyezőanyagot bocsát ki, nagymértékben rontva ezzel környezetünk állapotát. Köztudomású az is, hogy a klímaváltozás egyik legfontosabb oka, az ipari tevékenységgel, közlekedéssel együttjáró CO2 kibocsátás. Az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület mindezt felismerve évek óta oktatási segádanyagok készítésével is foglalkozik. Ezek elsősorban a 12-18 éves korosztálynak készültek, de az őket tanító szaktanároknak, környezeti nevelőknek is segítséget nyújtanak a fenntartható energiagazdálkodás témakörében. Oktatási anyagainkat környezetvédelmi oktatóközpontoknak, erdei iskoláknak is ajánljuk, vagyis minden olyan helyen kitűnő segédeszközökként használhatók, ahol a gyerekek tanórán kívüli foglalkozások, környezetvédelmi szakkörök keretében ismerkednek a környezettudatos gondolkodással .

 

Ismeretterjesztő plakátsorozat

Színes, érdekes és lényegretörő plakátjaink 100 x 70 cm méretűek, képi elemei megmozgatják a képzeletet, és tág teret adnak a különböző feldolgozási módszereknek. Remek segédanyagok lehetnek az iskolák szaktermeiben kifüggesztve, az energia témájú tanórákon (egyaránt jól kapcsolódhatnak a fizika, földrajz, környezetismeret, biológia, kémia, technika órák anyagához). A színes grafikák és a könnyen érthető nyelvezet megkönnyíti az anyag elsajátítását.

A plakátsorozat első eleme A nukleáris üzemanyag-út és az atomreaktorok működése címmel az atomenergia témakörének illusztrálásához nyújt segítséget. A plakát nemcsak bemutatja az urán, mint az atomerőművek üzemanyagának útját a bányászattól a feldolgozáson és felhasználáson keresztül a hulladék képződéséig, hanem az atomerőművek felépítését és működési alapjait is ismerteti.

atomenergiaplakat_k

A Megújuló és Nem-megújuló energiaforrások című plakátpár a megújuló és a fosszilis energiaforrásokat, illetve a velük járó negatív és pozitív környezeti hatásokat mutatja be. Ezzel remek eszköz lehet a kétfajta energiaforrás összehasonlításához.

res_web

fossils_web

Az Otthon az energiában című plakátunk – ahogy a neve is jelzi – a háztartásban felhasznált energiát teszi szemléletessé. Aki alaposan tanulmányozza a rajzokat, képet kap arról, mi módon, hányféleképpen használjuk fel az energiát otthonunkban, hogyan szökik el a meleg a házból, és mit tehetünk azért, hogy ne pazaroljuk az energiát.

n6_web

Elkészült a legújabb, Éghajlatváltozás címet viselő plakátunk! Nevéhez hűen bemutatja a folyamat már világszerte megfigyelhető jelenségeit, és ismerteti az okokat is. Emellett ötleteket is kaphatunk ahhoz, hogy mi magunk milyen apró lépésekkel tudunk az éghajlatváltozás mérsékléséhez hozzájárulni.

klima_web

A 70 x 100 cm méretű, papír alapú plakátok ára egyenként 1200 Ft + postaköltség.

Akciós csomagunk mind az öt fentebb felsorolt plakátot és az Éghajlatváltozás című oktatócsomagot tartalmazza. A csomag ára 9000 Ft + postaköltség.

A Klímacsomagunk a felújított Éghajlatváltozás című oktatócsomag új fóliáit és az új Éghajlatváltozás című plakátot tartalmazza. Ára 2500 Ft + postaköltség.

Bármely oktatási segédanyagunk megrendelhető az oktatas@energiaklub.hu e-mail címen, vagy a 411-3533 telefonszámon. A befolyó összeget korábban elkészült oktatóanyagaink utánpótlására, illetve újak fejlesztésére fordítjuk

 

Oktatócsomagok

 

Az Energia Klub tanórákon és a tanórákon kívül is használható oktatócsomagokat is készít.

A „Mérd magad! - Energia az iskolában” nevű oktatóanyagot egy nemzetközi projekt keretében készítettük el 11-14 éves tanulók részére. Az oktatóanyag segítségével a diákok az éghajlatváltozás jelenségével, okaival és következményeivel ismerkedhetnek meg, és megtudhatják, mi mindent tehetnek ők maguk is a klímaváltozás megfékezéséért. A tananyag munkafüzetekből és egy tanári kézikönyvből áll, és előnye, hogy a korszerű, tapasztalati alapú oktatás elveit szem előtt tartva aktívan bevonja a gyerekeket a tananyaggal kapcsolatos tevékenységekbe, pl. az energiavadászat révén, amikor a gyerekek felfedezőútra indulnak, hogy feltérképezzék iskolájuk energiagazdálkodási szokásait. Az oktatóanyag a rendelkezésre álló időtől függően 4-8 tanóra alatt leadható, így nemcsak a tanórákon szolgálhat a tananyag kiegészítéséül, hanem szakkörök, iskolai témanapok, vagy akár táborok keretében is jól használható.

A „Szakkör-csomag” ára 6.100 Ft + postaköltség (ez 15 darab diák munkafüzetet + 1 darab tanári segédlet tartalmaz),
az "Osztály-csomag” ára 10.200 Ft + postaköltség (ez 30 darab diák munkafüzetet + 1 darab tanári segédletet tartalmaz).
Természetesen ettől eltérő mennyiségek megrendelésére is lehetőség van, ebben az esetben az ár egyedi megállapodás szerint alakul.

Az Éghajlatváltozás Oktatási Segédanyag az éghajlatváltozás okait, jeleit, folyamatát, következményeit, valamint a mindennapokban is megvalósítható éghajlatvédelmi lépéseket mutatja be. Az oktatócsomag írásvetítő fóliákból és a hozzájuk tartozó, a tanárok munkáját segítő magyarázó anyagból áll. A megújult oktatóanyag 7 db új fóliával teszi még érdekesebbé a tanórákat.

Az oktatóanyag ára CD melléklettel 6000 Ft + postaköltség. Azok számára, akik már használják az Éghajlatváltozás Oktatási Segédanyag előző változatát, összeállítottunk egy kiegészítő csomagot. Ez tartalmazza az új fóliákat és a módosított tanári segédanyagot. Ára CD melléklettel együtt 2000 Ft + postaköltség.

energia_klub___jo_fedlap

 

A Hol az energia? - oktatócsomag egy olyan feladatlap-gyűjtemény, amely játékos, rajzos megjelenésével, feladataival nagymértékben támaszkodik a közvetlenül megélt élményre, a gyakorlati tevékenységre. A kiadvány három fő részből tevődik össze: sokszorosítható játékos feladatlapokból; a tanároknak szóló kiegészítésekből, szakmai, módszertani, feldolgozási segítségből; valamint mellékletekből (kísérletek, térképek, ábrák, táblázatok, tesztek, témahét minták, játéktár).
 
A Hol az energia? - oktatócsomagot térítésmentesen (postaköltség ellenében) bocsátjuk az érdeklődők rendelkezésére. (A közeljövőben az anyagot átdolgozzuk, frissítjük és újra kiadjuk.)

Akciós csomagunk tartalmazza az ismeretterjesztő plakátsorozatunk 5 tagját (elkészült az új Éghajlatváltozás című plakát!), valamint a megújult Éghajlatváltozás című oktatócsomagot. A csomag ára 9000 Ft + postaköltség.

A Klímacsomagunkat azoknak ajánljuk, akik már korábban megrendelték az éghajlatváltozásról szóló segédanyagot, hiszen ez a kiegészítő fóliákat, az átdolgozott tanári segédanyagot, egy felfrissített CD mellékletet, és az új Éghajlatváltozás című, 70*100 cm nagyságú plakátot is tartalmazza. Az Akciós Klímacsomag ára 2500 Ft + postaköltség.

Bármely oktatási segédanyagunk megrendelhető az oktatas@energiaklub.hu e-mail címen, vagy a 411-3533 telefonszámon. A befolyó összeget korábban elkészült oktatóanyagaink utánpótlására, illetve újak fejlesztésére fordítjuk

 

Interaktív poszterek

Az Energia Klub interaktív poszterei színesek, mozognak és még hangot is adnak! Emellett rengeteg hasznos információt tartalmaznak a megújuló és nem-megújuló energiaforrásokról, valamint a háztartásban felhasznált energiáról. Hamarosan elkészül az éghajlatváltozás kérdéseivel foglalkozó interaktív plakátunk is.

Az interaktív poszterek a képekre kattintva tölthetők le.

Mire jók a szélmalmok? Hogyan hasznosíthatjuk a föld hőenergiáját? A kérdésekre választ kaphat bárki, aki bebarangolja a megújuló energiaforrásokat bemutató poszter virtuális tájait. Ez az oktatási anyagunk leírja a nap-, a szél, a biomassza-, a geotermális energia, a bioüzemanyagok, a biogáz és a vízierőművek (kis és törpe) mibenlétét és felhasználásukat Európában, illetve Magyarországon.

megujulo_t

A nem-megújuló energiaforrásokkal foglalkozó poszteren pedig a diákok olvashatnak a hőerőművekről, az atomerőművekről, a közlekedés hatásairól, a mélyművelésű és a külszíni bányákról, a nyersolaj- és gáztartályokról. A megfelelő helyekre kattintva láthatjuk a bányában dolgozókat, az utakon hömpölygő forgalmat, esőzéseket és még sok érdekességet.

nem_megujulo_t

Interaktív posztersorozatunk legújabb tagja az Otthon az energiában című plakát interaktív változata. A színes, animációkkal tarkított anyag azt részletezi, hogy a háztartásban miként takaríthatunk meg energiát. Megtudhatjuk például, hogy hol érdemes kompakt fénycsövet felszerelni, miért jó főzéskor fedőt tenni a fazékra, hogyan érdemes szigetelni a falakat és a tetőt, de olvashatunk arról is, hogy hogyan hasznosíthatjuk az esővizet a ház körül, és mi kerüljön a komposztba.

otthon_t

klima_web_t

Társasjáték

 

Hogyan takarékoskodjunk az energiával a ház körül?

Ehhez jó ötleteket gyűjthetünk az Otthon az energiában társasjátékkal. A játéktábla mezőin kalandozva végigjárhatjuk a ház részeit. Eközben kiderül, mennyire vagyunk takarékosak otthonunkban. Ha elsőre nem sikerül túl jól, sebaj, néhány újabb játék után már biztosan megtanuljuk a takarékossági ötleteket. A társasjátékot 10 éves kortól ajánljuk iskolai órákra vagy családi szórakozáshoz.
 
A játék ára 1800 Ft + postaköltség, megrendelhető a www.energia.a-jatek.hu oldalon.

--------

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.