2020. április 10., péntek , Zsolt

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Nemzeti Tehetség Program >> Pályázati kiírások ütemezése

Pályázati kiírások tervezett időpontja

Cselekvési terv prioritás
(1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról)
Indikátor 1. ütem (2012. február) 2. ütem (2012. április) 3. ütem (2012. október)
II.1. Ki kell alakítani a tehetségsegítő programok értékelési, minősítési rendszerét, a tartósan magas színvonalú programok hosszú távon garantált, kiszámítható finanszírozásának lehetőségeit és javaslatot kell kidolgozni ezek bevezetésére. minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, bevezetése   X  
II.2. Támogatni kell kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák tehetségsegítő programjainak kidolgozását. évente 40 támogatott program X X X
II.3. Támogatni kell pályázati úton a helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású, óvodai, általános iskolai és középiskolai, kollégiumi, diákotthoni tehetségsegítő műhelyeket. évente 100 támogatott program   X X
II.4. Támogatni kell pályázati úton az általános iskolai és középiskolai korosztály számára a műszaki és természettudományos kompetenciákat, valamint szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítő tehetségsegítő programokat, tevékenységeket. évente 80 támogatott program   X X
II.5. Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatás, a továbbképzés és a pályakezdés tehetségsegítő műhelyeit. évente 50 támogatott program   X X
II.6. Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok segítését szolgáló egyéni fejlesztési tervek kidolgozását, megvalósítását. évente 70 támogatott program   X X
II.7. Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatási műhelyekben, valamint az akadémiai és ágazati kutatóintézetekben a középiskolai korosztály számára szervezett évközi és nyári tehetséggondozó programokat. évente 40 támogatott program   X X
II.8. Támogatni kell pályázati úton a tehetséggondozó munka szakmai színvonalának fejlesztését szolgáló mentori hálózat kiépítését. 100 mentori szerződés   X X
II.9. Támogatni kell a tehetséggondozás folyamatosságát biztosító programokat, így az életszakasz-, élethelyzet váltást, illetve a megváltozott környezet miatti változást átívelő tehetséggondozást. Támogatni kell az életpálya követését célzó programokat a tehetséggondozás viszonylatában, beleértve ebbe egy tehetség-életpálya nyilvántartó rendszer kialakítását, és a kiemelkedő tehetségek speciális segítését lehetővé tevő programokat. 2 kidolgozott program X   X
II.10. Támogatni kell mind új, mind pedig már hagyományokkal rendelkező, országosan meghirdetésre kerülő, a hazai alap- és középfokú oktatás és a szakképzés területén megrendezendő tehetséggondozó, tanulmányi, művészeti, sport versenyeket, továbbá hazai egyének és csapatok részvételét nemzetközi versenyeken. évente 90 támogatott hazai verseny és 15 nemzetközi versenyen való részvétel     X
II.11. Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok kiválasztását lehetővé tevő területi diáksport versenyek megrendezését. évente 10 támogatott program   X X
II.12. Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézményeket. évente 20 támogatott program X X X
II.13. Támogatni kell pályázati úton a hazai és nemzetközi jó tehetséggondozó gyakorlatok adaptálását. évente 30 támogatott program   X X
II.14. Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatási intézményekben működő az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK műhelyeket, Szakkollégiumok tehetségsegítő programjait, a Tehetségsegítő kutatóműhelyeket. évente 80 támogatott program   X X
II.15. Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatási intézmények tehetséggondozó táborait. évente 10 támogatott program   X  
II.16. Támogatni kell pályázati úton a nagy hagyományú országos felsőoktatási tehetségsegítő rendezvényeket, konferenciákat. évente 10 támogatott program   X X
III.1. Támogatni kell a roma fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését, a roma kisebbségi önkormányzatok, szervezetek és Tehetségpontok együttműködését, a roma fiatalok tehetségsegítővé válását. évente 50 támogatott program X   X
III.2. Támogatni kell a fogyatékkal élő fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését, a fogyatékkal élő fiatalokat támogató szervezetek és Tehetségpontok együttműködését, a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válását. évente 20 támogatott program X   X
III.3. Támogatni kell a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Továbbá támogatni kell ezen fiatalokkal foglalkozó szakemberek tehetségsegítővé válását. évente 20 támogatott program X   X
III.4. Támogatni kell a hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Támogatni kell a tehetséggondozás területi eloszlásának kiegyensúlyozását célzó programokat. évente 20 támogatott program   X X
III.5. Támogatni kell a tehetséggondozó szolgáltatáshoz történő egyenlő hozzáférést feltáró és azt célzó kutatásokat. egy támogatott kutatás   X  
IV.1. Támogatni kell a tehetséges fiatalok közösségekbe szerveződését segítő rendezvényeket és programokat, a tehetséges fiatalok közös alkotómunkáját, szerveződéseik, valamint a tehetségsegítő programokban korábban részt vett fiatalok szerveződéseinek működését. évente 20 támogatott program   X X
IV.2. Támogatni kell a tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok tehetségsegítővé válását. évente 10 támogatott program     X
IV.3. Támogatni kell a tehetséges fiatalok kapcsolatrendszerének kialakulását segítő programokat, így például a tehetséges fiatalok és későbbi munkaadóik, támogatóik kapcsolatát mediáló, a kapcsolatépítés közben jelentkező konfliktusokat segítő, kezelő programokat. évente 5 támogatott program     X
IV.4. Segíteni kell a tehetséges fiatalok életvitelét tanácsadó szolgálatok, segítő mechanizmusok bevonásával. évente 5 támogatott program   X X
V. Támogatni kell a tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programokat, valamint a tehetségeket segítő általános és középiskolai, szakiskolai tanárok tehermentesítését szolgáló programot (országos elismerés-kitűntető díj, pályázati úton elnyerhető alkotóév, segítő pedagógiai asszisztens és órakedvezmény). 200 elismerésben részesülő, illetve támogatott tehetségsegítő szakember   X X
VI.1. A tehetségbarát helyi és kisebbségi önkormányzatok elismerésére díjat kell alapítani. évente 5 elismert önkormányzat     X
VI.2. Támogatni kell a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit támogató ismeretterjesztést, ismeretterjesztő rendezvények szervezését. évente 10 tanulmány, 1 tanulmánykötet, 20 ismeretterjesztő rendezvény   X X
VI.3. A Nemzeti Tehetség Program, valamint a legkiválóbb tehetséggondozó személyek, programok, közösségek, és az esélyegyenlőséget célzó tehetséggondozó programok bemutatása a kulturális, sport, képzőművészeti rendezvényeken, médiában. évente 3 támogatott program   X X
VI.4. Támogatni kell pályázati úton a tehetségsegítő tanácsok működését. évente 20 támogatott tanács   X  
VI.5. Támogatni kell az eredményes területi tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatainak harmonizálását, valamint a jó gyakorlatok elterjesztése érdekében a már jelenleg is sikeresen működő térségi hálózatokat. évente 10 támogatott program     X
VII.1. Támogatni kell a hazai tehetségsegítő hálózatot és határon túli magyarság egész Kárpát-medencére kiterjedő együttműködését szervező Nemzeti Tehetségpontot (országos központ, adatbázis, tudástár). együttműködési megállapodás a Nemzeti Tehetségpontot fenntartó Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségével   X  
VII.2. Támogatni kell a határon túli magyarság regionális, valamint az egész Kárpát-medencére kiterjedő magas szintű tematikus Tehetségsegítő Tanácsainak, Tehetségpontjainak működését, együttműködését egymással, az állami intézményekkel és az önkormányzatokkal, valamint tevékenységük elmélyítését és kiterjesztését. évente 20 támogatott program   X X
VII.3. Támogatni kell a hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló tehetséggondozó programokat, tehetséggondozó műhelyeket és a hozzájuk kapcsolódó szaktáborokat. évente 10 támogatott program   X X
VII.4. Támogatni kell pályázati úton a határon túli szakemberek képzését. 100 képzésben részt vett szakember   X X
VII.5. Támogatni kell pályázati úton a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói számára a tehetségük kibontakoztatásával összefüggésben a hazai programokon és rendezvényeken történő részvételt, valamint az ezzel kapcsolatban megszervezésre kerülő határon túli felsőoktatási tehetséggondozó rendezvényeket. évente 100 hallgató, évente 10 rendezvény   X X
VIII. Támogatni kell a sikeres magyar tehetségsegítő programok és megoldások idegen nyelveken való folyamatos megjelenítését és megismertetését mind az EU-ban, mind más országokban. A tehetségsegítés jó példáinak EU-adaptálásra való előkészítését, EU Tehetségnapok, tehetségsegítő EU együttműködés kezdeményezését. Támogatni kell a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit szolgáló nemzetközi tapasztalatcserét és egy budapesti székhelyű EU Tehetségközpont koncepciójának kidolgozását. idegen nyelvű kommunikációs anyagok, legalább 5 EU-adaptálásra előkészített hazai jó gyakorlat, legalább 100 tapasztalatcserén részt vett szakember, 1 koncepció kidolgozása X    


A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.