2020. május 25., hétfő , Orbán

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Lezárt kutatások, projektek >> Szakképzési projektek

Szakképzési projektek 2008

2009. január 22.

2008-ban megvalósuló szakképzési projektek

 

Szakoktatók lehetőségei a szakiskolai tanulók kreativitásának fejlesztésében

A szakoktatók részére olyan továbbképzési ismeretanyag kidolgozása, amely a 9-10. évfolyamon tanulók kreativitását, kézügyességét, alkotókedvét fejlesztik, s ez által az iskolához (tanuláshoz) való pozitív viszony kialakulását támogatják.

Felsőfokú szakképzésben végzettek pályakövetése

A felsőfokú szakképzésben végzettekről pályakövetéses vizsgálat eddig még nem készült. A kutatás a felsőfokú szakképzésben végzettek továbbtanulási motivációit, a képzéssel való elégedettségét és munkapiaci esélyeit kívánja vizsgálni annak érdekében, hogy felderítse, milyen irányban lenne célszerű ezt a képzési formát tovább fejleszteni.

 Szakképzés és lemorzsolódás

Az utóbbi évtizedekben nemzetközi szinten és hazánkban is az oktatáspolitika egyik fő célkitűzése az oktatásból lemorzsolódók arányának visszaszorítása. Az átfogó kutatás célja annak feltárása, hogy az utóbbi években hogyan alakult a különböző szakképző intézményekben a lemorzsolódás aránya, illetve a szakképzés megújítását szolgáló kezdeményezések milyen eredménnyel jártak a lemorzsolódás tekintetében.

Versenyképességet növelő szakmai kompetenciák biztosítása szakképző iskolákban a túlkoros és a tankötelezettségi koron túli hátrányos helyzetű fiatalok számára

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók továbbtanulási valamint munkaerő-piaci, munkavállalási esélyeit növelő tartalmak feltárása és azonosítása a szakiskolákban, valamint az intézmények és pedagógusaik felkészítése e tartalmak tanórai és tanórán kívüli közvetítésre.

Képzési kínálat és a helyi gazdaság igényei - regionális kutatás és adatbázis építés

A projekt a szakképzésben érdekeltek körében a demokratikus állampolgárságra képzés gazdasági dimenziójára irányul. A demokratikus állampolgárságra való képzés és a társadalmi-gazdasági eredményesség közötti összefüggést kutatja.

Elektronikus mintavételi keretrendszer kifejlesztése és megvalósítása a demokratikus állampolgárságra képzés és a társadalmi-gazdasági eredményesség közötti szakképzésbeli összefüggés vizsgálatában

A projekt a szakképzésben érdekeltek körében a demokratikus állampolgárságra képzés gazdasági dimenziójára irányul. A demokratikus állampolgárságra képzés és a társadalmi-gazdasági eredményesség közötti összefüggést kutatja.

Szak- és felnőttképzési szakértők felkészülése és felkészítése az OFI ÚMFT programjaiban való részvételre, e-learning felület fejlesztése és elindítása

A projekt az OFI ÚMFT kiemelt fejlesztéseibe potenciálisan bevonható szak- és felnőttképzési szakértők elektronikus távoktatását megoldani hivatott keretrendszer fejlesztését foglalja magában.

Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program (A komponens) kiterjesztési lehetőségeinek és az Arany János Kollégiumi Programból (B komponens) lemorzsolódott tanulók szakképzési lehetőségeinek az informatika eszközeivel történő vizsgálata

A fejlesztő program kapcsolódó tehetséggondozó eleme a kiemelkedően tehetséges szakiskolai tanulókkal kapcsolatos informatikai adatbázis létrehozása, a tehetséges tanulók informatikai szempontú érzékenyítése. A fejlesztés alapvetően az informatika modern eszközeinek bevonásával (internet, on-line adatbázis létrehozása, tanulói topic-fórumok létrehozása) kérdőíves felméréseket bonyolít le.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.