2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Kiadványaink

Változás és változtatás

Változás és változtatás - Az oktatási reform mélységének feltárása

oktatasi_reformA Változás és változtatás. Az oktatási reform mélységének feltárása gyökeresen új szemszögből közelíti meg az oktatási reform témáját. Szembenéz azzal a ténnyel, hogy a változás erői a társadalom valamennyi szintjén kiszámíthatatlan és kaotikus módon jelentkeznek, és bemutatja, miért szükséges új szemléletmódot elsajátítanunk ahhoz, hogy képesek legyünk megbirkózni az állandó, dinamikus változásokkal a maguk komplexitásában. A kötet végső soron az oktatási reform látszólag megoldhatatlan problémáinak megértését és kezelését segítő tisztánlátással és felismerésekkel vértezi fel olvasóját.

A szerző lerombolja a jövőképről, a stratégiai tervezésről, a döntéshozás helyi szintre delegálásáról, az erőskezű vezetésről, a konszenzusról és az elszámoltathatóságról vallott jelenlegi mítoszainkat. Az üzleti szférában és az oktatási rendszerekben tevékenykedő sikeres szervezetekre vonatkozó kutatásokra építve meghatározza azt a nyolc alapvető elvet, amelyet feltétlenül tudni kell annak megértéséhez, hogy a változások miért látszanak kaotikusnak, és mit kezdhetünk ebbben a helyzetben. Egyetlen egyén vagy rendszer csak akkor tudja sikeresen felvenni a küzdelmet a változás erőivel, ha elsajátítja a változtatáshoz szükséges készségeket, és azokat az oktatás morális céljának a szolgálatába állítja. Ennek értelmében az iskolának arra kell törekednie, hogy társadalmi, nemi és etnikai hovatartozástól függetlenül jobb állampolgárokat neveljen.

A változás és változtatás. Az oktatási reform mélységének feltárása könnyen érthető, élvezetesen megírt olvasmány, lebilincselő és izgalmas utazás, melynek során megtudhatjuk, hogy az oktatási reform titka alapvetően a káosz és a rend egymással dinamikusan komplex kölcsönhatásokba lépő erői közötti összhang megteremtése.

Michael Fullan a Torontói Egyetem Neveléstudományi Karának dékánja, az oktatásszociológia professzora, aki az egyetemen végzett munkájának első pillanatától fogva vezető szerepet vállalt a pedagógusképzés megújításában. Létrehozott egy négy iskolakörzetet és két pedagógusképző intézményt tömörítő tanulási konzorciumot, melynek támogatásával nyári egyetemeket szerveztek a kooperatív tanulásról és gyakorlatszerzésről. Az egyetem Gyermekkutató Központjával (OISE) folytatott együttműködés keretében az egyetemen kialakított egy közös szakmai fejlesztőközpontot pedagógusok számára. A közös erőfeszítésekre épülő projekteken túl iskolarendszerek, pedagógus-szakszervezetek, kutató- és fejlesztőintézetek, kanadai és nemzetközi kormányzati szervezetek bevonásával végrehajtott számos oktatási reformkezdeményezésben vett részt kutatói, szakértői, tréneri és szakpolitikai tanácsadói minőségben. A pedagógusszakma és a pedagógusképzés fejlesztéséhez való kiemelkedő hozzájárulásáért 1990 júniusában elsőként kapta meg a Pedagógusképzők Kanadai Egyesületének (CATE) kiválósági díját, amely szervezet egyúttal legkimagaslóbb kutatójaként, elméleti és gyakorlati szakembereként ismerte el.
Változás és változtatás - a folytatás

folytatasA változás erői: 2. rész üzenete, hogy a reform szempontjából alapvető fontosságú a morális cél – a fiatalok életének megváltoztatása -, viszont a dolog nem olyan egyértelmű, mint amilyennek látszik. A könyv a morális cél és a komplex változás vizsgálatán keresztül feltárja a „fekete doboz” titkát, azaz felfedi az együttműködő kultúrák sikerének valódi okait, és azonosítja a létrehozásukhoz és a fenntartásukhoz szükséges feltételeket. A konfliktust, a sokféleséget és az ellenállást potenciálisan pozitív erőkként mutatja be, amelyek nélkülözhetetlenek a sikerhez. Mélyrehatóan vizsgálja a tanuló szervezeteken belüli és kívüli tudás szerepét. Feltárja a transzferabilitás problémáját is – vagyis azt, hogy a nyilvánvalóan jó ötleteket máshol miért nem használják fel -, valamint útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy a széles körű változás eléréséhez hogyan alakítsuk át a reformstratégiákat.

A változás erői: 2. rész még mélyebbre ás, mint nagy sikerű elődje, A változás erői. Az első könyv megírása óta rengeteg új elmélettel és értékes empirikus kutatással gazdagodott ez a tudományág. A változás erői: 2. rész ismét tartalmaz nyolc leckét, amelyek további útmutatást adnak a komplex változás megértéséhez. A könyv konkrét ötleteket ad ahhoz, hogy a sikeres helyi reformot hogyan hangoljuk össze a nagyobb létékű reformkezdeményezésekkel. Megtudjuk, hogy az alulról felfelé és a felülről lefelé irányuló erők nemcsak együtt léteznek, hanem táplálják is egymást. Még ennél is nagyobb hatású, ahogy a könyv bemutatja az ötletek, a politikai eszközök és a morális cél egyesítését. A „változás erőit” továbbra is izgalmas kétértelműség jellemzi.
Változás és változtatás - a ráadás

raadas„Változás és változtatás III. A ráadás a káoszelmélet (később: komplexitáselmélet) ihlette trilógia harmadik kötete. Míg az első két rész arra tett kísérletet, hogy az oktatási reformok során megismert, a rendszerekre jellemző lényegi komplexitást feltérképezze, ez a kötet ennél jóval tovább megy. Új nézőpontot nyújt az olvasó számára, és az alapján tanulságokat von le a változtatás erkölcsi szándékával, valamint az ettől kezdve háromszintű reformnak nevezett tevékenységgel kapcsolatban, amely az iskola és a közösségek, a helyi iskolakörzetek, valamint az állam szintjén zajlik. A különféle országokban és különféle szinteken zajló, valóságos reformkezdeményezések adják a következtetések hátterét.”

Ez a kötet egy fontos tekintetben eltér az előző kettőtől. Ahelyett, hogy megelégedne a komplex rendszerdinamika puszta megértésével, arra a nehéz kérdésre keresi a választ, hogyan változtatható meg előnyére maga a keretrendszer. Hogyan lehet egy nagyszabású reformot végrehajtani úgy, hogy egyúttal az eredmények tartós fennmaradását biztosító feltételek is megszilárduljanak? Milyen szakpolitikai eszközök szükségesek ezek eléréséhez, és melyek ezek közül azok, amelyek nélkülözhetetlenek a hatások maximalizálásához? Milyen szerepet szánunk a szokásostól eltérő, új módon értelmezett vezetési képességnek ahhoz, hogy végül megvalósuljon egy hosszabb távon is fenntartható, átfogó oktatási reform? Ezekre a kérdésekre keressük a választ, egyidejűleg törekedve az elméleti megalapozottságra és a gyakorlati használhatóságra.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.