2020. június 06., szombat , Norbert, Cintia

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Kiadványaink

Kiadványaink

Cimkék: OFI kiadványok
Az OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) kiadványai.

A bordó kiemeléssel jelölt címekre kattintva megnyithatja, letöltheti az adott kiadványt.

A kiadványok megrendelése a következő módokon történhet:

A kiadványok többsége térítésmentesen rendelhető (a postaköltség a megrendelőt terheli), néhány kiadvány kivételével. Ezek ára az adott kötet ismertetése után látható.

1. E-mail-ben a kiado@ofi.hu címre elküldött kitöltött adatlap segítségével. Szállítás postán (utánvéttel, a csomagban elhelyezett számla a postaköltséget is tartalmazza).

2. Faxon a 06-1-235-7262-es számra elküldött kitöltött adatlappal. Szállítás postán (utánvéttel, a csomagban elhelyezett számla a postaköltséget is tartalmazza).

3. Személyes átvétellel. Előtte időpont egyeztetés szükséges a 06-1-235-7262-es telefonszámon. Fizetés: előre átutalással, vagy helyben készpénzben.

Adatlap letöltése. 


 Műhelybeszélgetések a nemzetközi tanulói teljesítménymérésekről

 muhelybeszelgetesekA nemzetközi tanulói teljesítménymérések eredményei az utóbbi évtizedben egyre növekvő mértékben váltak a szakmapolitikai döntések tényezőivé. A nemzetközi szervezetek közül Magyarország, azaz a magyar közoktatás az 1970-es évektől vesz részt az IEA Társaság (International Association for the Evaluation of Education Achievement) ciklikusan ismétlődő méréseiben, majd 2000-től a fejlett gazdaságú országok nemzetközi szervezete, az OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) által kezdeményezett, 2000-től 2015-ig tartó PISA néven közismert (Programme for International Student Assessment) felmérés-sorozatba is bekapcsolódott.

A nemzetközi mérések „társadalmasítási folyamatának” egyik állomásaként három műhelykonferencia valósult meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (OFI) 2009. április 30-án, május 7-én és május 15-én, az Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztályának munkatársaival történt együttműködésben. A műhelymunka a kutatói bázis bővítését célozta, azt feltételezve, hogy elsősorban e kutatói kör érdekelt a nemzetközi mérések adatbázisainak szakszerű elemzésében, továbbá érdekelt különböző másodelemzések elvégzésében. A műhelykonferencia céljaként tehát nemzetközi mérések adatait felhasználó, értelmezők szakértelmének növelését jelöltük meg.

A műhelykonferencia-sorozat a nemzetközi teljesítménymérések terméke az előadásokból és a műhelymunka tapasztalataiból szerkesztett szakmai kiadvány. A DVD-én az előadások és prezentációk mellett a mérések adatbázisait és az elemzéshez szükséges szoftvereket, SPSS modulokat és programokat is elérhetővé tettük. A mérés legfontosabb eredményeit bemutató köteteken kívül számos tematikus elemzési lehetőséget is rejtenek még az adatbázisok.

Tartalom:

 • Balázsi Ildikó: Az OECD PISA, IEA TIMSS és PIRLS adatbázisainak bemutatása
  (Előadás és prezentáció)
 • Balkányi Péter: PIRLS- Nemzetközi tanulói szövegértési képességmérés
  (Előadás és prezentáció)
 • Szepesi Ildikó: A TIMSS 2007-es mérés elemzése (természettudomány, matematika)
  (Előadás és prezentáció)
 • Ostorics László: A PISA-mérések általános jellegzetességei, a PISA 2006 eredményeinek bemutatása
  (Előadás és prezentáció)
 • Kádárné Fülöp Judit: A nemzetközi felmérések hazai felhasználása, a másodelemzések lehetőségei
  (Előadás és prezentáció)
 • Kocsis Mihály: Meddig érvényes a „PISA-látlelet”?
  Az I. évfolyamos hallgatók akadémiai képességeinek vizsgálata - (Előadás és prezentáció)

 

Kiadványok

 

Mellékletek (Egyben tölthető le.)

 


OFItortenet_MJ_borito

Az OFI története narratívák tükrében

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és jogelődei történetét igyekszik végigkövetni, méghozzá úgy, hogy megszólaltatja a történet kulcsszereplőit. A kötetben „megszólalnak” az intézet történetének első számú vezetői, valamint olyan személyek, akik akkori helyzetüknél fogva fontos információkkal láthatják el e szövegek olvasót.

Ugyanakkor ez a szempont kölcsönözhet bizonyos egyoldalúságot a történetnek, hiszen kivétel nélkül olyanok szólalnak meg, akik az adott időszakban az intézet dolgozói voltak. Egy teljességre törekvő monográfia szerzője majd hozzáillesztheti azokat a külső nézőpontokat, amelyek a dolgok természeténél fogva árnyalhatják azt a képet, amelyet e kötet interjúinak elolvasását követően az olvasók majd kialakítanak önmaguk számára.

Szerkesztette és az interjúkat készítette: Mayer József


nemzetkozi_borito

Mire tanítanak a nemzetközi tapasztalatok?

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkájához nélkülözhetetlenek a nemzetközi tapasztalatok; s ehhez nem elegendő az a számtalan személyes-szakmai kötődés, ami egyes munkatársakat feladataikkal adekvát nemzetközi szervezetek munkájához kötik. Az általuk hazahozott tapasztalatokon kívül ugyanis szükség van olyan szakirodalmi háttértevékenységre, ami hozzásegíthet ahhoz, hogy megértsük: a mi munkánkban is megjelenő problémákat más szakemberek másutt, más körülmények között hogyan koncipiálták, miként keresték – és találták meg – a megoldás lehetőségeit, s hogyan értékelték a megvalósítást jelentő kezdeményezés eredményességét.

Szerkesztette: Mihály Ildikó

 


 Bitang_borito

Bitang Tibivel mindig történik valami...

Gyermeknyelven az erőszakmentességről

 

Bitang Tibivel mindig történik valami...

Intézetünk második éve szervez programokat és mozgalmat, jelentet meg pályázatokat, gyűjt jó gyakorlatokat, azzal a céllal, hogy az oktatási intézményekben az erőszak mértéke, az agresszív cselekedetek száma jelentősen csökkenjen.

A programsorozat legújabb eleme a „Gyermeknyelven az erőszakmentességről − Az iskolai erőszakot visszaszorító (tanulói) intézményi tevékenységek című rendhagyó pályázat. Rendhagyó, mert előfeltétele volt az on-line regisztráció mellett, egy a tematikához kapcsolódó – Bitang Tibiről szóló, tanuló által írt – történet feltöltése, másrészt két tanulói aktivitásra épülő rendezvény megtervezését kértük, amelyekre anyagi támogatást is lehetett nyerni.

De ki is az a Bitang Tibi?

Bitang Tibi egy igazi mai csibész srác, akivel mindig történik valami, persze nem mindig valami jó, s aki így vagy úgy, de általában a középpontba kerül viselkedése, cselekedete, nézetei miatt. Ő az, aki állandóan foglalkoztat másokat, s akivel mindig foglalkozni kell. Bitang Tibi kalandjai olvashatók a http://bitangtibi.ofi.hu oldalon.

 

Szerkesztette: Tolnai József


gyermekjog_borito

Gyermeki jog a boldogsághoz - húsz év távlatából

 

1989-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán kutatást készült arról, mennyire ismerik az érintettek – pedagógusok, pedagógus-jelöltek és tanulók – a gyermeki jogokat. Az 1989-ben végzett vizsgálatról azonban elmondható: két évtized távlatából sem vált idejétmúlttá. Nem csak amiatt, mert az akkor megmutatkozó problémák (a szülők alkoholizmusa, a gyermekétkeztetés gondjai, a szülői törődés eltárgyiasulásának veszélyei) azóta sem szűntek meg, legfeljebb a hangsúlyok tolódtak el, az arányok változtak. Azt is feltételezhetjük, hogy a jogszabály mai ismerete tekintetében sem tudtunk megfelelően előrelépni.

 


 borito_gazdasag

Ökoiskolai útmutató

 

Füzetsorozatunk öt szakmacsoport (gazdaság, gépészet, idegenforgalom, mezőgazdaság, vendéglátás) iskolái számára nyújt segítséget ahhoz, hogy szakképzési munkájukban megvalósíthassák a fenntarthatóságra nevelés alapelveit.

 

Bemutatja, hogy a fenntarthatóságra nevelés szervesen beilleszthető a szakmai képzésbe, annak érdekében, hogy a diákok számára egyértelművé váljon: a fenntarthatóság szempontjai nem idealisztikus vágyálmok, hanem fontos gazdasági szempontok is, melyek érvényesítése egyre inkább a sikeres vállalkozás, munkavállalás meghatározó részévé válik.

A kiadvány nem törekszik teljességre. Fő célja, hogy elgondolkoztasson, ötleteket adjon a szakképzés ökoiskola szemszögű fejlesztéséhez. Az Ökoiskola Hálózat kommunikációs csatornáin (honlap, találkozók) folyamatosan lehetőséget biztosítunk további ötletek, elgondolások, gyakorlati megoldások bemutatására.

 

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport

Gazdasági szakmacsoport

Gépészeti szakmacsoport

Mezőgazdasági szakmacsoport

Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport

 


 konyvborito_egyuttneveles2

 Együttnevelés határon innen és túl

 

Kutatási eredmények a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzióját támogató hazai szakmai szervezetekről, kitekintéssel az aktuális nemzetközi projektekre

 

Az inkluzív oktatás hazánkban különböző formákban fejlődött, a befogadó neveléssel kapcsolatos koncepciók, megközelítésmódok és gyakorlatok folyamatosan változtak és változnak. Az inklúzióval kapcsolatos hazai oktatáspolitikát és a helyi gyakorlatokat egyaránt meghatározzák az országon belül, illetve a nemzetközi terepen zajló folyamatok, ezért az inklúziót a jelen időszakban érvényes oktatási reformok és a nemzetközi terepen zajló események szélesebb összefüggései keretében célszerű elhelyezni.

A kötetben közreadott tanulmányok – szándékaik szerint – fontos üzenetet tartalmaznak mind a szűkebb oktatási-nevelési szakma, mind az ezzel a területtel foglalkozó szakemberek, mind a téma iránt érdeklődő tágabb olvasóközönség számára. Egyrészt megerősítik azokat a szakembereket, akik elkötelezetten munkálkodnak az együttnevelés elterjesztésén, másrészt irányt mutatnak mindazoknak, akik nyitottak a társadalmi befogadásra, de nem tudják pontosan, hogyan válhatnak annak aktív szereplőivé.

 

Szerkesztette: Kőpatakiné Mészáros Mária
 

 glosszarium_borito

Glosszárium

100 000 szó a szakiskoláról

 

A kötet a szakiskoláról szóló – napi árfolyamon változó – politikai perpatvarokban nem foglal állást, sőt még fejezetet sem kerít a „késleltetett-siettetett” „általános szakmai” képzés meglehetősen populista vitájában.
 
Főszerkesztő: Mayer József
 
 

 

Pedagógusok az oktatás kulcsszereplői


talis4TALIS Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás első eredményeiről

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet június 18-án bemutatta az OECD TALIS pedagógus kutatás első eredményeit. Az OECD TALIS vizsgálat az első, kormányok által kezdeményezett nemzetközi felmérés, ami a tanárokat kérdezi meg a tanítás és a tanulás körülményeiről, munkájukról és az iskolához való viszonyukról.
Az OECD a közelmúltban TALIS (Teaching and Learning International Survey) néven új oktatásügyi programot indított el a tanári pályán dolgozó pedagógusok körében, azzal a céllal, hogy a részt vevő országokban összehasonlítható mutatókkal feltárja
 • a pedagógiai munka értékelésének jellemzőit,
 • a tanárok továbbképzésének, szakmai fejlődésének jellemzőit,
 • a tanároknak az iskolával, mint munkahellyel, illetve a tanítással kapcsolatos attitűdjeit, nézeteit és
 • az iskolavezetés jellemző sajátosságait.
A program jelenlegi, első hulláma az alsó középfokon tanító pedagógusokra, iskolákra - Magyarországon az általános iskola felső tagozatára, illetve a szerkezetváltó középiskolák 5-8. évfolyamára - és az iskolavezetésre összpontosított. A felmérésben 23 ország, közöttük Magyarország is részt vett. Magyarországon a vizsgálatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) végezte, az adatfelvétel 2008 tavaszán volt.
 

 

 
 
boritosikerlancszemeiTöbb mint negyedszázaddal ezelőtt Szegeden, az akkori Juhász Gyula Tanárképző Főiskola munkatársai levélben megkeresték azokat a pedagógusokat, akik a közelmúltban jubileumi kitüntetéseket – ezüst-, arany-, gyémánt- és vasdiplomákat – kaptak, arra kérve őket, írják meg életük, pályájuk alakulásának legemlékezetesebb, legtanulságosabb emlékeit. A válaszként kapott 55 visszaemlékezés tematikus megszerkesztéséből született meg 1992-ben az eredeti kötet, „A siker láncszemei” címmel, a főiskola kiadásában. Azért adta ki ismét az OFI ezt a kötetet, hogy megmutassa: azokban a nehéz, gyakran kifejezetten válságos időkben az iskola nem vált az erőszak szinonimájává, a félelem színterévé, a durvaság melegágyává, aminek ma oly sokan és sokszor hiszik, hanem meg tudott maradni a béke, a megnyugvás, a bizalom szigetének, ahol gyerek is, felnőtt is szeretetben, megbecsülésben tölthette el napjait.

Szerkesztette: Varga Sándorné - Farkas Katalin

 
 


 


A „Biztonságos iskoláért” programban meghirdetett pályázat nyertes pályaművei
 
Az Oktatási és Kulturális Miniszter 2008-ban döntést hozott „Az Iskola Biztonságáért Bizottság” létrehozásáról. Miután e szakértő testület megvitatta a nevelési-oktatási intézményekben tapasztalt erőszakos történések problémáit, határozatot hozott a „Biztonságos iskoláért” program azonnali elindításáról, s a feladatok koordinálásával az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet bízta meg. A szakmai zsűri által legsikeresebbnek ítélt beszámolókat 2008 végén és 2009 elején – a Budapesten, Pécsett, Veszprémben és Debrecenben – megtartott regionális konferenciákon a készítők élőszóban is bemutatták. Az ott elhangzott előadások szerkesztett változatát adjuk közre ebben a kiadványban.
 

 

Szakképzés és lemorzsolódás

A középfokú oktatás expanzióját követően nemzetközi szinten és hazánkban is az oktatáspolitika egyik fő célkitűzése az oktatásból lemorzsolódók arányának visszaszorítása. Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy mit is tekinthetünk lemorzsolódásnak és iskolai kudarcnak. Országok szerint és a nemzetközi összehasonlító statisztikákban is többféle definícióval találkozunk. Vannak olyan országok, ahol az iskolai kudarcon az évfolyamismétlőket, a sikertelenül vizsgázókat és az iskolát elhagyókat értik, illetve vannak olyan országok is, ahol egy adott korosztályhoz viszonyítva számolnak lemorzsolódási arányokat. A kudarc és a lemorzsolódás fogalma természetesen attól is függ, hogy milyen sajátosságokkal bír az adott ország oktatási rendszere. Hiszen vannak olyan országok, ahol nincsenek évfolyamismétlők, csak önmagukhoz képest alacsonyan teljesítő diákok, így értelmetlenné válna ez a definíció. Attól függetlenül, hogy mennyire szelektív, értékelés- vagy vizsgacentrikus egy ország oktatási rendszere, általában az oktatást befejezett végzettség nélkül elhagyókat tekintik lemorzsolódóknak. Kutatásunk kettős céllal jött létre. Egyrészt, hogy bemutassa a lemorzsolódással kapcsolatos nemzetközi értelmezési kereteket, hozzájárulva a hazai definíció kialakításához, másrészt, hogy ismertesse a hazai helyzetet. A kutatási jelentés első része országtanulmányokból áll. Ezek röviden bemutatják az adott ország oktatási rendszerét (mivel a kudarc és a lemorzsolódás értelmezése szorosan függ egy-egy ország sajátosságaitól), majd kitérnek arra, hogy az adott országban hogyan értelmezik és mérik a lemorzsolódást, hogyan próbálják megelőzni, illetve kezelni azt.
A Kutatás közben sorozat 283. kötete ezt a témát járja körül.

Szerkesztette: Fehérvári Anikó


 


Útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában

Az „Elektronikus mintavételi keretrendszer kifejlesztése és megvalósítása a demokratikus állampolgárságra képzés és a társadalmi-gazdasági eredményesség közötti szakképzésbeli összefüggés vizsgálata” című projektet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai partnereivel valósította meg, melyet a Munkaerő-piaci Alap terhére az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatott. 

Szerkesztő: Döbör András

 


 

Adaptációs kézikönyv. Az intézményi szintű tanulói beilleszkedés elősegítéséhez

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (korábban Országos Közoktatási Intézet) 2003-ban indult el az a kutatás és fejlesztés, amely arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen eszközökkel, módszerekkel lehetne az oktatás minőségét javítani azokban az iskolákban, ahol jelentős számban tanulnak hátrányos helyzetű tanulók. Az eredményeket évente kötetekben tettük közzé, amelyek az oktatásirányítás, az iskolafenntartók, valamint a gyakorlatban dolgozó intézményvezetők és pedagógusok számára kínáltak olyan muníciót, amely segítséget adhatott ahhoz, hogy a kutatás és

fejlesztés eredményeit átültethessék a gyakorlatba. Az együttműködés mind a kutatók, mind pedig a gyakorlat szakemberei számára gyümölcsöző volt. Lehetőség nyílt részben a kölcsönös tanulásra, részben pedig arra,

hogy a különböző jellegű tudások a fejlesztés és a gyakorlat során hasznosíthatóvá váljanak. A munka nem volt könnyű, mert – ahogy az lenni szokott – forrásokból sohasem állt elegendő mennyiség a rendelkezésre. Végül is ez a tény, amely egyébként hátrányt szokott jelenti, erénnyé vált, mert a fejlesztések kivétel nélkül oly módon születtek meg, hogy később a bevezetés és az alkalmazás során nem igényelnek többletforrás bevonását a követő iskoláktól, leszámítva a fejlesztésekhez nélkülözhetetlen innovációt, amely ebben az esetben mindössze a rendelkezésre álló források átcsoportosítását igényli.

Jelen kötet az iskolavezetés számára készült. Az a célja, hogy érzékenyebbé tegye a menedzsmentet az iskolai innovációk iránt, mert meggyőződésünk, hogy a vezetés támogatása nélkül semmiféle szakmai kezdeményezésnek sincs komoly esélye arra, hogy az adott intézményben hosszú távon fenntarthatóvá váljon. E kötetben – amelyet korábbi kutatásainkra építve adunk közre – szeretnénk az eddigi fejlesztések eredményeit megerősíteni oly módon, hogy módszertani támogatást igyekszünk nyújtani az iskoláknak annak érdekében, hogy az általános iskolából középfokra érkező tanulók iskolai beilleszkedése minél harmonikusabban, konfliktusoktól mentesebben történhessen meg. A kötethez két módszertani csomag és egy szoftver kapcsolódik. Bár az anyag „önmagában is megállja a helyét”, azaz alkalmazható a kutatók és fejlesztők jelenléte nélkül is, mégis az a javaslatunk, hogy annak, aki rászánja magát az alkalmazásra, érdemes erről konzultációt kezdeményezni a hatékonyabb és sikeresebb felhasználás érdekében.


Szerkesztette: Mayer József

 


 Felkészülés az érettségire (Foglalkoztatásba ágyazott képzés 4.)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet együttműködésével indult el a Foglalkoztatásba Ágyazott Képzés címet viselő program, amely speciális feltételek kialakításával biztosította azt, hogy roma származású személyek középiskolai és szakmai tanulmányokat folytatva piacképes végzettséget szerezhessenek.

A program egyik legnehezebb állomása az volt, amikor a programban részt vevőknek (mentoroknak és mentoráltaknak egyaránt) érettségi vizsgára kellett felkészülniük. A felkészítés az általános iskolákban tanító pedagógusok számára jelentős kihívásnak bizonyult.

Ehhez a tevékenységhez kíván a kötet segítséget nyújtani oly módon, hogy két tantárgy kapcsán modellálja azt, hogy a felkészítés során milyen módszereket, megoldásokat célszerű alkalmazni a sikeres vizsga érdekében.

 Szerkesztette: Mayer József

(A sorozat 1. kötete 2200 Ft, a 2. kötet ára 1000 Ft, a 3. kötet ára 2200 Ft)

 


 Tankönyvdialógusok

Magyar sajátosság, szinte már pedagógiai hagyomány, hogy nálunk az iskolai tanítás-tanulás nagyon erősen tankönyvvezérelt. Külföldi kollégáikhoz képest a magyar pedagógusok nem csupán jóval nagyobb számban és arányban alkalmaznak (vásároltatnak meg) tankönyveket, munkafüzeteket, hanem azok tartalmaihoz is hűségesebben (merevebben) ragaszkodnak. Ebből adódóan a tankönyvek meghatározó szerepet játszanak a tanítás-tanulás rendszerszintű és egyéni sikereiben, illetve kudarcaiban. Éppen ezért a 2008-ban induló – igen jelentős európai uniós pályázati pénzekkel támogatott – közoktatás-fejlesztési folyamatból nem hagyható ki a tankönyvek színvonalának javítása és a nemzeti fejlesztési célok szolgálatába való állítása.

Hogyan gyorsíthatnák fel a tankönyvek az új pedagógiai paradigmák (tanulásközpontúság, kompetencia alapúság, egyéniesített oktatás) elterjedését, a diákok korszerűbb, relevánsabb, alkalmazóképesebb tudással való felvértezését?

A kérdésre három műhelykonferencián különböző tudományágak, szakterületek, fejlesztőműhelyek szakértői, a tankönyvek minőségbiztosításában érintett bizottságok tagjai, s nem utolsósorban a tankönyvkiadók képviselői keresték a választ. Kötetünkben a vitaindító előadásokat adjuk közre.

Szerkesztő: Szuchacsevné Simon Mária
Felelős szerkesztő: Vágó Irén
A kiadvány ára: 2000 Ft

 


 

Új horizontok az együttnevelésben

Mennyire fontos a közoktatási intézmények számára az inkluzív oktatás? Milyen nemzetközi és hazai jó gyakorlatok vannak ebben a témában? A kérdésekre választ kereső kötet egyrészt megerősíti azokat a szakembereket, akik elkötelezetten munkálkodnak az együttnevelés elterjesztésén, másrészt irányt mutat mindazoknak, akik nyitottak a társadalmi befogadásra, de nem biztosak abban, hogyan válhatnak annak aktív szereplőivé. A leírt jó gyakorlatok közreadói a fejlesztésekben, önfejlesztő intézményi gyakorlatok megteremtésében részt vevő pedagógusok, akik nem az intézménytől távol „kitalált” fejlesztések kipróbálói, hanem valójában aktív fejlesztők.

Az inkluzív oktatás szemléletmód, és miközben arra keresi a választ, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókat hogyan lehet integrálni a többségi oktatásba, arról szól, hogy hogyan lehet átalakítani az oktatási rendszereket és tanulási környezeteket, hogy azok meg tudjanak felelni a tanulók sokféleségének. Ebben az értelemben az inkluzív oktatás esetében olyan trendről van szó, amelyet egyetlen ország sem hagyhat figyelmen kívül akkor, amikor az oktatásról, az oktatási rendszer fejlesztéséről gondolkodik.

A kiadvány ára: 2000 Ft

 


Oktatás a 21. század kapujában

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konferenciája, 2007. november 7.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – elődeinek hagyományait követve – 2007. november 7-én konferenciát rendezett a köz- és felsőoktatás, a szak- és felnőttképzés aktuális kérdéseiről. Az előadások és a szekciók témái az Oktatás a 21. század kapujában problémakör köré szerveződtek. Nemcsak számot adtak a hazai fejlesztések legújabb tapasztalatairól, hanem mindezeket beépítették az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az élethosszig tartó tanulás, a kompetencia-fejlesztés szélesebb hatósugarú programjaiba.

A hagyományokhoz híven kötetben adjuk közre az elhangzott előadások szerkesztett változatát.

 Szerkesztő: Mayer József - Simon Mária

 


 

Tanulmányok az érettségiről

Érdekes szerkezetű tanulmánykötetet vehet kézbe az olvasó. Három nagyobb tartalmi egységbe szerkesztve három különböző, mégis összetartozó, egymást erősítő témáról szól. A kötet egészét három kulcsszóval is jellemezhetjük: hatás, vizsga, fejlesztés. E közkeletű fogalmak azonban konkrét tartalommal töltődnek fel, ha megnézzük, mit is jelentenek a tizenhat tanulmányban. Üzenetük röviden így is összegezhető: fejlesztések a mérlegen.

Az első témakör tanulmányai az érettségi vizsga iskolai hatását elemzik. Az érettségi fejlesztése során, majd megvalósulása után is mód nyílt többféle hatásvizsgáló eljárás alkalmazására, ahogyan azt a szerzők részletesen kifejtik a kötetben. Hogyan és milyen tényezők formálták 2008-ban és formálják majd tovább a vizsga hatását, milyen képet kapnánk ma és holnap, ha felkeresnénk újra az iskolákat, a vizsgáztatókat és a vizsgázókat? E kérdésekre még nincs válasz ebben a kötetben, az azonban bizonyos, hogy a vizsga továbbfejlesztése, korrekciója nem képzelhető el tényleges működésének rendszeres, több eszközzel történő feltárása nélkül. A tényleges hatás feltárásához időbeli távlatra van szükség, hogy rálátásunk legyen az eseményekre és az eredményekre.

A vizsga működésének természetes visszajelző kontrollja a vizsgatárgyak eredményeinek elemző értelmezése. A Szakmai tapasztalatok – tantárgyi vizsgák értékelése című fejezet nyolc tanulmányt tartalmaz. A fejezetindító írás a fejlesztő- és a mérőfeladatok különbségét értelmezi, választ adva az írás címében foglalt Fejlesztés vagy vizsgatréning? kérdésre. Az érettségi bevezetésének egyik fontos következménye a feladatfejlesztés, mely jó néhány tantárgyban a tanóra szintjén is számtalan új feladattípus megjelenését eredményezte. A Feladatfejlesztés – fejlesztőfeladatok című fejezetben – eltávolodva a vizsgától – a fejlesztőfeladat mibenlétéről szól a Több önbizalom, kevesebb kudarc című írás. A fejlesztőműhelyek által összeállított feladatokból mintaként ezúttal négy feladatállomány – a magyar nyelv és irodalom keretében a szövegértés és szövegalkotás, a történelem, az angol nyelv és a földrajz – tartalmi bemutatása győzheti meg az olvasót a fejlesztőfeladatok pedagógiai értékéről.

 Szerkesztette: Bánkuti Zsuzsa, Lukács Judit

 Globális éghajlatváltozás 1. rész. 2. részA globális éghajlatváltozás drámaian módosítja Földünk fizikai környezetét, élővilágát. A jövő kilátásai ás a fenntarthatóság kérdései azonnali cselekvést kívánnak, az emberiségnek sürgetően új életviteli szokásokra, új kompetenciákra, új étrendre, más attitűdökre és átfogóbb tudásra van szüksége.

Kötetünk az éghajlatváltozás tanítását és tanulását segítő tizenöt oktatócsomagot kínál az iskoláknak. A könyvünkben közreadott egységes, integrált szemléletű természettudományos tananyagok nemcsak az éghajlatváltozás fizikai, kémiai, földrajzi, biológiai jelenségeinek tanulmányozását, hanem a társadalmi és személyes vonatkozásokat, az egyéni cselekvési lehetőségeket is felismertetik, tanítják. A tizenöt modul a ma ismert leghatékonyabb tanítási-tanulási eljárásokat kínálja a vállalkozó kedvű pedagógusoknak

 Szerkesztette: Havas Péter és Veres Gábor
Felelős szerkesztő: Varga Attila
 
(Elfogyott.)

 


Változás és változtatás. Az oktatási reform mélységének feltárása

A Változás és változtatás. Az oktatási reform mélységének feltárása gyökeresen új szemszögből közelíti meg az oktatási reform témáját. Szembenéz azzal a ténnyel, hogy a változás erői a társadalom valamennyi szintjén kiszámíthatatlan és kaotikus módon jelentkeznek, és bemutatja, miért szükséges új szemléletmódot elsajátítanunk ahhoz, hogy képesek legyünk megbirkózni az állandó, dinamikus változásokkal a maguk komplexitásában. A kötet végső soron az oktatási reform látszólag megoldhatatlan problémáinak megértését és kezelését segítő tisztánlátással és felismerésekkel vértezi fel olvasóját.

A szerző lerombolja a jövőképről, a stratégiai tervezésről, a döntéshozás helyi szintre delegálásáról, az erőskezű vezetésről, a konszenzusról és az elszámoltathatóságról vallott jelenlegi mítoszainkat. Az üzleti szférában és az oktatási rendszerekben tevékenykedő sikeres szervezetekre vonatkozó kutatásokra építve meghatározza azt a nyolc alapvető elvet, amelyet feltétlenül tudni kell annak megértéséhez, hogy a változások miért látszanak kaotikusnak, és mit kezdhetünk ebbben a helyzetben. Egyetlen egyén vagy rendszer csak akkor tudja sikeresen felvenni a küzdelmet a változás erőivel, ha elsajátítja a változtatáshoz szükséges készségeket, és azokat az oktatás morális céljának a szolgálatába állítja. Ennek értelmében az iskolának arra kell törekednie, hogy társadalmi, nemi és etnikai hovatartozástól függetlenül jobb állampolgárokat neveljen.

A változás és változtatás. Az oktatási reform mélységének feltárása könnyen érthető, élvezetesen megírt olvasmány, lebilincselő és izgalmas utazás, melynek során megtudhatjuk, hogy az oktatási reform titka alapvetően a káosz és a rend egymással dinamikusan komplex kölcsönhatásokba lépő erői közötti összhang megteremtése.

Michael Fullan a Torontói Egyetem Neveléstudományi Karának dékánja, az oktatásszociológia professzora, aki az egyetemen végzett munkájának első pillanatától fogva vezető szerepet vállalt a pedagógusképzés megújításában. Létrehozott egy négy iskolakörzetet és két pedagógusképző intézményt tömörítő tanulási konzorciumot, melynek támogatásával nyári egyetemeket szerveztek a kooperatív tanulásról és gyakorlatszerzésről. Az egyetem Gyermekkutató Központjával (OISE) folytatott együttműködés keretében az egyetemen kialakított egy közös szakmai fejlesztőközpontot pedagógusok számára. A közös erőfeszítésekre épülő projekteken túl iskolarendszerek, pedagógus-szakszervezetek, kutató- és fejlesztőintézetek, kanadai és nemzetközi kormányzati szervezetek bevonásával végrehajtott számos oktatási reformkezdeményezésben vett részt kutatói, szakértői, tréneri és szakpolitikai tanácsadói minőségben. A pedagógusszakma és a pedagógusképzés fejlesztéséhez való kiemelkedő hozzájárulásáért 1990 júniusában elsőként kapta meg a Pedagógusképzők Kanadai Egyesületének (CATE) kiválósági díját, amely szervezet egyúttal legkimagaslóbb kutatójaként, elméleti és gyakorlati szakembereként ismerte el.

 


Változás és változtatás - a folytatás

A változás erői: 2. rész üzenete, hogy a reform szempontjából alapvető fontosságú a morális cél – a fiatalok életének megváltoztatása -, viszont a dolog nem olyan egyértelmű, mint amilyennek látszik. A könyv a morális cél és a komplex változás vizsgálatán keresztül feltárja a „fekete doboz” titkát, azaz felfedi az együttműködő kultúrák sikerének valódi okait, és azonosítja a létrehozásukhoz és a fenntartásukhoz szükséges feltételeket. A konfliktust, a sokféleséget és az ellenállást potenciálisan pozitív erőkként mutatja be, amelyek nélkülözhetetlenek a sikerhez. Mélyrehatóan vizsgálja a tanuló szervezeteken belüli és kívüli tudás szerepét. Feltárja a transzferabilitás problémáját is – vagyis azt, hogy a nyilvánvalóan jó ötleteket máshol miért nem használják fel -, valamint útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy a széles körű változás eléréséhez hogyan alakítsuk át a reformstratégiákat.

A változás erői: 2. rész még mélyebbre ás, mint nagy sikerű elődje, A változás erői. Az első könyv megírása óta rengeteg új elmélettel és értékes empirikus kutatással gazdagodott ez a tudományág. A változás erői: 2. rész ismét tartalmaz nyolc leckét, amelyek további útmutatást adnak a komplex változás megértéséhez. A könyv konkrét ötleteket ad ahhoz, hogy a sikeres helyi reformot hogyan hangoljuk össze a nagyobb létékű reformkezdeményezésekkel. Megtudjuk, hogy az alulról felfelé és a felülről lefelé irányuló erők nemcsak együtt léteznek, hanem táplálják is egymást. Még ennél is nagyobb hatású, ahogy a könyv bemutatja az ötletek, a politikai eszközök és a morális cél egyesítését. A „változás erőit” továbbra is izgalmas kétértelműség jellemzi.

 


 

Változás és változtatás - a ráadás

„Változás és változtatás III. A ráadás a káoszelmélet (később: komplexitáselmélet) ihlette trilógia harmadik kötete. Míg az első két rész arra tett kísérletet, hogy az oktatási reformok során megismert, a rendszerekre jellemző lényegi komplexitást feltérképezze, ez a kötet ennél jóval tovább megy. Új nézőpontot nyújt az olvasó számára, és az alapján tanulságokat von le a változtatás erkölcsi szándékával, valamint az ettől kezdve háromszintű reformnak nevezett tevékenységgel kapcsolatban, amely az iskola és a közösségek, a helyi iskolakörzetek, valamint az állam szintjén zajlik. A különféle országokban és különféle szinteken zajló, valóságos reformkezdeményezések adják a következtetések hátterét.”

Ez a kötet egy fontos tekintetben eltér az előző kettőtől. Ahelyett, hogy megelégedne a komplex rendszerdinamika puszta megértésével, arra a nehéz kérdésre keresi a választ, hogyan változtatható meg előnyére maga a keretrendszer. Hogyan lehet egy nagyszabású reformot végrehajtani úgy, hogy egyúttal az eredmények tartós fennmaradását biztosító feltételek is megszilárduljanak? Milyen szakpolitikai eszközök szükségesek ezek eléréséhez, és melyek ezek közül azok, amelyek nélkülözhetetlenek a hatások maximalizálásához? Milyen szerepet szánunk a szokásostól eltérő, új módon értelmezett vezetési képességnek ahhoz, hogy végül megvalósuljon egy hosszabb távon is fenntartható, átfogó oktatási reform? Ezekre a kérdésekre keressük a választ, egyidejűleg törekedve az elméleti megalapozottságra és a gyakorlati használhatóságra.

 


 

 Pedagógia fejlesztések módszertani ötlettára

Gyors változásokkal jellemzett, globalizált világunkban az országok jelentős része egyre többet költ az oktatás fejlesztésére, hiszen annak eredményessége meghatározó az ország versenyképessége szempontjából. Mivel az oktatásba történt beruházások hosszú távon térülnek meg, és hatásuk – a nem lineáris összefüggések miatt – nehezen kimutatható, egyre fontosabb az eredményesség és a hatékonyság, az elszámoltathatóság és az átláthatóság, valamint a fenntarthatóság követelménye.

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta hazánkban eddig soha nem látott mértékű források nyíltak meg, többek között az oktatás fejlesztésére is. Segítheti az erőforrások hatékony felhasználását, ha a pedagógiai fejlesztések maguk is tanulószervezetként működnek: az eredményes jövő alakítása érdekében folyamatosan gyűjtik, elemzik és felhasználják a múlt és a jelen tapasztalatait; ezáltal maguk is változnak, fejlődnek. Ehhez a tanuláshoz járul hozzá ez az ötlettár, amely az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2007-2008-ban a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészének támogatásával megvalósult projekt keretében, különböző fejlesztési szakemberek közös gondolkodásának eredményeként jött létre. A kötetben a kutatási-fejlesztési tapasztalatok összefoglalásán túl tanulságok, ötletek, javaslatok találhatók, melyeket az érintettek továbbgondolhatnak, illetve alkalmazhatnak az iskolafejlesztések során. Ezt segíthetik a fejlesztési tapasztalatokat illusztráló esetek, gyakorlati példák is.

 Írta és szerkesztette: Szabó Mária
 
(Elfogyott.)

 


Kompetenciafejlesztés projektmódszerrel

Kötetünk tíz, kisiskolásoknak (1-6. évfolyam) szóló, a demokráciára nevelést (az önismerettől a szavazásig) fókuszba helyező, a különböző kompetenciákat komplex módon fejlesztő projektet és ezek kipróbálási tapasztalatait tartalmazza.

A projekteket (projektkészítésben jártas szakemberek irányításával) gyakorló pedagógusok dolgozták ki, és az ország különböző iskoláiban (fővárosban, vidéken, önkormányzati és alternatív intézményekben) valósították meg. A kötetben található elméleti és gyakorlati bevezető, a projektek részletes leírása és az ország különböző intézményeiben szerzett kipróbálási tapasztalatok lehetővé teszik, hogy ezek segítségével azok a pedagógusok is megpróbálkozzanak az iskolai projektoktatással, akik eddig úgy érezték, hogy ehhez nem rendelkeznek kellő szakmai, tapasztalati támogatással.

A kötetben szereplő projektek a – 2008 szeptemberétől az 5-6. évfolyamon kötelezően bevezetésre kerülő – nem szakrendszerű oktatásban is alkalmazhatóak, illetve jól használhatják a tanító- és tanárképzési intézmények oktatói és hallgatói is.

Szerkesztette: Falus Katalin és Vajnai Viktória

 


 

Nyitott középiskolák

Az inkluzív oktatást, nevelést középpontba állító tanulmánykötet a középfokú intézmények pedagógusainak kíván közvetlen segítségét nyújtani a gyakorlat közben született tapasztalatok megosztásával. Mi történik, ha egy sajátos nevelési igényű tanuló érkezik az osztályba? Hogyan készülhet fel erre a tanár? Mit lehet tenni, hogy az új tanuló beilleszkedése és befogadása zökkenőmentes legyen? Hogyan segíthetjük az osztály elfogadó hozzáállását? Kik lehetnek a pedagógus segítőtársai az együttnevelésben? A befogadó pedagógiában azonosíthatók-e olyan személyes kompetenciák, amelyek szükségesek a tanároknak ahhoz, hogy hatékonyan és sikeresen segítsék a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését? Milyen vészjelekre kell felfigyelni, és hogyan küzdhetőek le az akadályok? Milyen lehetőségek közül választhatnak a sajátos nevelési igényű fiatalok a középiskola befejezése után? Többek között e kérdésköret járják körül a könyv szerzői.

A kötet óravázlatokat is tartalmaz (matematika, idegen nyelv, biológia, fizika, kémia, történelem), amelyekben mind a differenciált tanórai munkához, mind a sajátos nevelési igényű tanulók konkrét tanórai feladataihoz ötleteket találhat az olvasó.

 Szerkesztette: Kőpatakiné Mészáros Mária
A kiadvány ára: 2000 Ft

 


Kitörés (Foglalkoztatásba ágyazott képzés 5.)

A 2002-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium (akkor Oktatási Minisztérium), az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (akkor Országos Közoktatási Intézet) által indított foglalkoztatási és képzési modellprogram zárókötetét tartja kézben az olvasó. A kötet célja az, hogy bemutassa, milyen szakmai szempontok indokolták a program elindítását, s ezt követően leírja annak a képzési-foglalkoztatási modellnek a működését, amely a többéves fejlesztés eredményeképpen jött létre.

Azoknak a szakembereknek ajánljuk olvasásra a kötetet, akik a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok társadalmi integrációját nem a hagyományos szektoriális gondolkodáson keresztül képzelik el, hanem azt az egyes rendszerek elemeinek az összekapcsolásával, komplex megközelítésekben tudják és akarják végiggondolni.

A kötet önállóan is olvasható, de a projektről teljesebb képet kap az olvasó akkor, ha e sorozat első négy kötetét is kézbe veszi.

1. Munka és tanulás. OKI, 2005.

2. Bevezetés a mentorpedagógia módszertanába. OKI, 2005.

3. Egymásra utalva. OKI, 2006.

4. Felkészülés az érettségire. OFI, 2008.

5. Kitörés. OFI, 2008.

 Szerkesztette: Mayer József

(A sorozat 1. kötete 2200 Ft, a 2. kötet ára 1000 Ft, a 3. kötet ára 2200 Ft)

 


 


Diszkrimináció az oktatásban. UNESCO nemzeti jelentés. Magyarország

Ritkán kerül arra sor, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet dokumentum jellegű kiadványt jelentessen meg, most mégis ez történt. A kivételek sorába tartozik az UNESCO számára készített angol nyelvű országjelentés magyar nyelvű változata. Milyen indokok szóltak a magyar nyelvű változat megjelentetése mellett? Mindenképpen az, hogy az angol változat kiadása egy, az UNESCO által készített adatbázis részeként fog napvilágot látni, de ennek az anyagnak a megjelentetése mindenképpen időt igényel. Az is kérdéses, hogy a nemzetközi jelentések megtalálják-e olvasóikat azok között is, akik nem az adott téma specialistáinak számítanak?

Részben ezek miatt a praktikus szempontok miatt született meg az a döntés, hogy a kötet magyar változata napvilágot lásson. A közzététel szempontjából az is kérdés volt, hogy van-e értelme, létjogosultsága, aktualitása annak a szövegnek, amely a jelenhez képest néhány évvel korábbi, 2006 elejei állapotot tükröz?

A kötet megjelentetését szorgalmazók úgy gondolták, hogy mindenképpen, mert egy időben korábbi állapot dokumentálása a későbbi kutatások és fejlesztések kiinduló, illetve viszonyítási pontjaként szolgálhat.

Írta: Farkas Lilla, Kardos Zsófia, Mayer József, Német Szilvia, Szira Judit

 


 

Ajánlat az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványaiból

 

A teljes lista itt megtekinthető.Mesterek és tanítványok

Kontra György

Mesterek és tanítványok a sorozat címe, melyben az ízig-vérig pedagógus Kontra György munkásságát igyekszünk feleleveníteni és emlékét megőrizni. Soha nem szólította senki Mesternek, ő sem tekintette magát annak. Tette azt, amit a maga mesterétől, Karácsony Sándortól megtanult és örökül kapott. Azt tanította, és egész életével azt bizonyította, hogy az ember csak egy másik ember társaságában lehet ember, de csupán akkor, ha annak autonóm egyéniségét tiszteletben tartja. Ezért érezte és érzi a legtöbb ember, aki kapcsolatba került vele, hogy szeretetével örök emléket hagyott benne.

Munkatársai, tanítványai (akik közül sokan munkatársai is lettek) számosan voltak és vannak. A kötet második részében – a sorozat többi tagjával ellentétben – nem az ő tevékenységüket mutatjuk be, hanem visszaemlékezéseiket adjuk közre. Úgy válogattuk az írásokat össze, hogy az életrajz rövid, száraz és objektív adatai mellett Kontra György tevékenységének szinte mindegyik szeletét részletesen, és – természetesen szubjektív – élményeken, benyomásokon keresztül életszerűen idézzük fel. Az életben minden mindennel összefügg; az ő sokoldalú tevékenysége is olyan térbeli és időbeli hálót alkotott, melynek bármelyik csomópontját is vesszük, az a többitől elválaszthatatlan. Ezért szükségszerűen vannak átfedések az egyes beszámolókban. Ezeket szándékosan hagytuk meg.

 


 
Mesterek és tanítványok

Híres matematikatanárok és tanítványok a debreceni iskolában (Kántor Sándorné)

 

Ebben a kötetben, a Debrecenben (vagy Debrecenben is) tanító híres matematikatanárok és tanítványok pályafutását, munkásságát, nézeteit, személyiségét és hatását mutatjuk be. A korszak, amit vizsgálunk a XVI. századtól, lényegében az első református iskola megjelenésétől, a XX. század végéig terjed. Forrásmunkaként felhasználjuk a szerző hasonló témájú kutatómunkájának eredményeit is. 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.