2019. október 20., vasárnap , Vendel

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Kiadványaink

Az egykori Oktatáskutató Intézet kiadványai

1. Felsőoktatási Témacsoport
2. Tanulmányok a felsőoktatás köréből
3. Tanulmányok a felsőoktatásba történő bejutás témaköréből /Műhelytanulmányok/
4. Tervezéshez Kapcsolódó Kutatások (TKK)
5. Tanulmányok a közoktatás fejlesztéséről
6. Az Oktatáskutató Intézetben megjelent egyéb kiadványok
7. A Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont kiadványai

Kattintson ide a rendeléshez!
Online megtekintés esetén kiadványok nagy mérete miatt lassú kapcsolat esetén
a dokumentumok letöltését ajánljuk.

 


1. Felsőoktatási Témacsoport

Dr. Csáki Csaba – Dr. Gyaraki F. Frigyes – Dr. Lévay Zoltán – Dr. Völgyesy Pál (szerk.) (1985): A moduláris és lépcsős képzés a hazai felsőoktatásban.

Gérecz Magdolna (1985): A felsőoktatási intézményekben vizsgát tettek, a felvettek és az elutasítottak csoportjai 1983-ban.

Gérecz Magdolna (1985): Az érettségi évében pályázók és a nem pályázók csoportjai 1983-ban az új felvételi eljárás bevezetésekor.

dr. Óvári Ágnes (1985): Az iskolaigazgató és a pályakezdő tanár.

dr. Benson Katalin (1985): Pszichológiai vizsgálatok eredményei orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatóknál (a pszichológiai pályaalkalmassági vizsgálatok során kapott eredmények alapján).

dr. S. Faragó Magdolna (1985): Végzős hallgatók pályaidentitása és értelmiségi szerepvállalása (az értelmiségé válás folyamatának megismerésére irányuló kérdőíves vizsgálat tükrében) I + II.

J. Szilágyi Klára – Völgyesy Pál (1985): A pályafejlődés vizsgálatának módszertani lehetőségei a felsőoktatásban.

Gérecz Magdolna (1986): Pályázók és felvettek a különböző felsőoktatási intézménytípusokban és pályacsoportokban.

Sipos Istvánné (1987): A felsőoktatási képzés szerepe az értelmiségivé válás folyamatában (az 1981–82-es tanévben elsőéves hallgatók körében végzett kérdőíves felvétel során nyert adatok részletes ismertetése).

 

2. Tanulmányok a felsőoktatás köréből

Palovecz János (1985): Korszerű felsőoktatás – posztgraduális képzés (Tanulmányok a felsőoktatás köréből)

S. Faragó Magdolna (szerk.) (1987): Diákszemmel az értelmiségről (Interjúk és kérdőíves szabad válaszok gyűjteménye a műszaki-, agrár és pedagógusképzés értelmiségképző funkciójáról)

S. Faragó Magdolna (1987): Hallgatók értékelése intézményükről (Visszajelzés a kutatásban résztvevő intézmények számára)

S. Faragó Magdolna (1987): Pályaidentitás és értelmiségivé válás a felsőoktatásban (Az agrár, a műszaki és a pedagógusképzésben résztvevők két végzős évfolyamának összehasonlító kérdőíves vizsgálati eredményei táblázatokban)

Sipos Istvánné (1987): A felsőoktatási képzés szerepe az értelmiségivé válás folyamatában (Az 1981–82-es tanévben elsőéves hallgatók körében végzett kérdőíves felvétel során nyert adatok részletes ismertetése)

Bajomi Iván – Bruszt László – Sasfi Csaba – Tót Éva (1988): Az egyetemi érdekérvényesítés lehetőségei egy tantervmódosítási akció tükrében (Oktatásszociológiai tanulmány)

 

3. Tanulmányok a felsőoktatásba történő bejutás témaköréből /Műhelytanulmányok/

Kiss Ernő (1980): Kutatásmódszertani hipotézisek a felsőoktatásba történő bejutás autonóm tervezéséről

Rókusfalvy Pál (szerk. (1988): A felsőoktatási felvétel, alkalmasság és beválás problémái a testnevelő tanárképzésben

Várady Katalin (szerk.) (1988): A mezőgazdasági szakoktatás felvételi tapasztalatairól

Déri Miklósné (1988): Felvételi rendszerek a fejlett ipari országokban

Szak Péter (1988): Felvételi keretszámok alakulásának tendenciái

 

4. Tervezéshez Kapcsolódó Kutatások (TKK)

Kozma Tamás (1983): Az oktatásfejlesztési koncepció regionális alkalmazása (Zárótanulmány). /TKK, 76./

Halász Gábor (1984): Az oktatáspolitika szerkezete a hetvenes években (Elemzések a középfokú oktatás megyei irányításáról). /TKK, 79./

Darvas Péter (1985): Gazdasági érdekek a középfokú szakképzésben. (A munkaerőigények és a középfokú képzés). /TKK, 80./

Kozma Tamás et al. (1984): A középfokú intézményhálózat fejlesztésének területi-társadalmi feltételei. /TKK, 82./

Lukács Péter (1984): Az általános iskolai pedagógusok terheinek csökkentéséről. /TKK, 85./

Halász Gábor (1984): A pedagógusok túlterheltsége (Egy sajtóvita tanulságai). /TKK, 87./

Wolfgang Mitter (1984): A komprehenzív iskola koncepciója és megvalósulása Európában. /TKK, 90./

Vámos Dóra (1984): A szakképzés tervezésének aspektusai. /TKK, 92./

Halász Gábor (1984): Felügyelet és oktatásirányítás: történeti – szociológiai elemzés 1945-től napjainkig. /TKK, 93./

Darvas Péter (1985): Munkaerőgazdálkodás és szakoktatás 1945–56. /TKK, 94./

Forray R. Katalin – Kozma Tamás (1985): Lakossági érdekérvényesítés az oktatásban. /TKK, 95./

Bognár Tibor – Kozma Tamás (1985): Mit mondanak a pedagógusok? Kérdőíves közvéleménykutatás a fejlesztési koncepcióról és a bérezésről. /TKK, 96./

Nagy Mária (1985): Oktatás, urbanizáció, helyi politika. /TKK, 99./

Semjén András (1985): A középiskolázás területi alakulásának elemzése matematikai-statisztikai módszerek alkalmazásával. /TKK, 100./

Halász Gábor (1985): Az iskolatanács az oktatásirányítás rendszerében. /TKK, 101./

Nagy Mária (1985): Utasítás önállóságra. Egy miniszteri utasítás fogadtatása. /TKK, 103./

Halász Gábor (1985): Az oktatásirányítás reformja és az oktatás irányítói (oktatáspolitikai elemzés). /TKK, 104./

Forray R Katalin (1985): Iskolázási magatartások Komárom megyében. /TKK, 105./

Darvas Péter (1986): Oktatásügyi kutatások Franciaországban. /TKK, 107./

 

5. Tanulmányok a közoktatás fejlesztéséről

Ördögh Erzsébet – Szabó Mária (1987): Az új reáliskola koncepciója (Előtanulmány egy kísérleti középiskola kiépítéséhez)

 

6. Az Oktatáskutató Intézetben megjelent egyéb kiadványok

Ódor Klára (1981): Iskolaszervezettan és művelődéspolitika

Gyaraki F. Frigyes (1984): A moduláris képzés előzményei és jelenlegi helyzete a felsőoktatásban. /Kézirat./

Gyekiczky Tamas (szerk.) (1985): Vállalati törekvések a szakmunkásképzés korszerűsítésére (három nagyvállalat oktatási kísérlete)

Forray R. Katalin – Hegedüs T. András (1986): Iskolázási magatartások – iskolai ideológiák

Horváth-Szabó Katalin (1986): Önállóságra nevelés – önállóság, önértékelés

N. n. (szerk.) (1987): Iskola és önállóság. Adalékok az iskolaműködésről 1945 előtt

Szabó László Tamás (1988): Adalékok a tanügyi második gazdaság jellemzéséhez

Nagy Maria (1989): A tanári munka az általános iskolai működési szabályzatokban

Szabó László Tamás (1989): Szabályok – alkuk – viselkedések (az implicit szabályrendszer vizsgálata hat általános iskolában)

Kozma Tamás: Az oktatásügyi szervezetkutatások helyzete és feladatai

 

7. A Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont kiadványai

Ladányi Andor (1974): A magyar felsőoktatás struktúrájáról (statisztikai adatok, problémák, kutatási feladatok)

Révész András – Ladányi Andor (1979): A felsőfokú képzettségű szakemberállomány nemzetközi összehasonlító statisztika vizsgálata 1950–1970

 
Kattintson ide a rendeléshez!

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.