2020. június 01., hétfő , Pünkösd, Tünde

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Kerettanterv jóváhagyása

A kerettantervi jóváhagyási eljárás menete

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (Kerettantervi Rendelet) hatálybalépését követően a kerettantervek jóváhagyása az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (OFI) történik.

Az Emberi Erőforrások Minisztere (miniszter) a hozzá benyújtott kerettantervet öt napon belül megküldi az OFI részére. Az OFI a megkapott kérelmet, a kerettantervet és a mellékleteket formai szempontból megvizsgálja. Amennyiben a kérelem hiányos, az OFI értesítést küld az EMMI részére, aki hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

A hiánypótlás beérkezését követően az OFI szakértőket kér fel a kerettanterv vizsgálatára a Kerettantervi Rendelet 8. §-ában foglaltak szerint, akik a Kerettantervi Rendelet előírásai szerint összeállított szempontok alapján elkészítik írásos véleményüket. Az OFI az elkészült szakértői véleményeket ötven napon belül megküldi a miniszternek, aki öt napon belül meghozza döntését. Elutasíthatja, jóváhagyhatja, esetleg feltételekhez kötheti a jóváhagyásra vonatkozó döntését. Az utóbbi esetben öt napon belül felhívja a kérelmezőt a javításra és a szakértői véleményekben foglalt feltételeket is megküldi a kérelem benyújtójának. Ezt követően a kérelmező a javított kerettantervet a megadott határidőn belül benyújtja a miniszternek, aki azt - a meghatározott feltételek teljesítésének ellenőrzése érdekében - haladéktalanul megküldi az OFI részére. Az OFI a kerettantervről a második (javítás ellenőrzésére irányuló) szakértői véleményét tizenöt napon belül készíti el és megküldi a miniszternek. Ha a benyújtó a Rendeletben foglalt határidőt elmulasztja, a miniszter a kérelmet mérlegelés nélkül elutasítja. Amennyiben a benyújtó a feltételekkel vagy azok egy részével nem ért egyet, a miniszter további szakértőt kér fel huszonöt napos határidővel a vitás kérdések tisztázására. A miniszter a rendelkezésére álló dokumentumok alapján dönt. Az általa jóváhagyott kerettanterveket nyilvántartja és az általa vezetett minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 96. § (3) bekezdése értelmében a kerettantervek jóváhagyásának határideje két hónap. A kerettanterv jóváhagyásának eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit is alkalmazni szükséges.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.