2020. április 10., péntek , Zsolt

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Hírek és aktualitások

Rendelhetők az új kísérleti tankönyvek

2014. április 09.

A pedagógiai munkával szemben támasztott követelmények és a korszerű infokommunikációs környezet létrejötte tartalmi, pedagógiai és technológiai szempontból is új típusú tankönyvek és taneszközök kifejlesztését teszik szükségessé. Ezen újgenerációs tankönyvek prototípusai kísérleti tankönyvként kerülnek az iskolákba 2014-ben.

A 2014/2015-ös tanévre 27 kísérleti tankönyv nyomtatott és digitális változata készül el. Ezen kívül 21 db munkafüzet és 2 db szöveggyűjtemény, tehát összesen: 50 könyv (61 kötet) jelenik meg. Az új taneszközök korszerű, tanulóközpontú oktatási paradigmára épülnek és a kompetenciák fejlesztésére fókuszálnak. A tankönyvek végső változatainak elkészítése a pedagógusok véleményeinek figyelembevételével történik. Ilyen, kipróbáláson alapuló tankönyvfejlesztésre a piaci alapú tankönyvellátás nem adott lehetőséget. Az új típusú tankönyvek fejlesztésénél hangsúlyos a tudományos és tanárképző intézmények, valamint a gyakorló pedagógusok osztálytermi tapasztalatainak felhasználása is.

tankonyv_borito_2
Tervezett borítók


A kísérleti tankönyvek jellemzői:

1.) A taneszközök a véglegesítés előtt egytanéves kipróbáláson mennek keresztül. A fejlesztés alapú kutatás lehetőséget teremt arra, hogy a pedagógiai elmélet és a mindennapi gyakorlat találkozzon, és a tapasztalatok a tankönyvekbe is beépüljenek. Így az újgenerációs tankönyvek sokkal jobban alkalmazkodnak mind a tanulók, mind a pedagógusok igényeihez.

2.) A kísérleti tankönyveken a legjobb elméleti és gyakorlati szakemberek dolgoznak együtt. A munkában részt vesznek a tankönyvek kiadásában tapasztalt pedagógiai-, szakmódszertani fejlesztők, gyakorló pedagógusok és digitális szakemberek.

3.) Párhuzamosan történik a digitális és a hagyományos tankönyvfejlesztés.

4.) A tankönyvek mellett a szakmai segítőrendszerek fejlesztése is párhuzamosan zajlik: munkalapok, tanári kézikönyvek, mérőeszközök stb. készülnek a pedagógusok munkájának támogatása céljából.

5.) A kísérleti tankönyvek tanuló- és tanulásközpontú taneszközök. Fontos a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben megfogalmazott nevelési-fejlesztési célok érvényesítése, az alkalmazható tudás és a hatékony tanulási stratégiák átadása, az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása, ezzel is előkészítve az élethosszig tartó tanulás folyamatát. A feladatok tevékenységre ösztönzőek, és igazodnak az életkori sajátosságokhoz.

tankonyv_borito_1
Tervezett borítók

6.) A kísérleti tankönyvek sokszínűek, számos pedagógiai módszert vonultatnak fel. A legkorszerűbb pedagógiai metodikák felhasználásával készülnek.

7.) A tankönyvek többségét önköltségi áron (kötetenként kb. 350-400 Ft), a szakiskolai közismereti tankönyveket térítésmentesen biztosítja az OFI az iskoláknak, ami jelentősen csökkenti a szülők terheit.

Összefoglalva: szakmailag igényes, takarékos költségű tankönyvek, taneszközök készülnek. A tankönyvek minőségére garancia a kipróbálás, az ezzel foglalkozó szakemberek szaktudása, a visszajelzések beépítése, és a 21. századi követelmények figyelembevétele. Az új könyvek három kiemelt jellegzetessége: színes, szakszerű, személyiségközpontú.

A tankönyvekkel kapcsolatos koncepció letölthető INNEN.

A tankönyvek szerzőinek, szerkesztőinek listája letölthető INNEN.

Az új kerettantervek bevezetéséhez igazodva az alábbi évfolyamoknak és tantárgyakhoz fejleszt az OFI kísérleti tankönyveket. A tankönyvekhez kapcsolódó mintaoldalak tervként értelmezendők, mivel folyamatosan zajlik a fejlesztés és a szakma tágabb köreivel történő egyeztetés. Az alábbi táblázatban található tankönyvek mindegyike rendelhető az online felületen.


1. évfolyam

2. évfolyam

5. évfolyam

6. évfolyam

9. évfolyam

10. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom:
- Ábécés olvasókönyv 1.
- Olvasás munkafüzet 1.
- Írás 1. munkafüzet

Magyar nyelv és irodalom:
- Olvasókönyv 2.
- Olvasás munkafüzet 2.
- Írás 2. munkafüzet
- Nyelvtan, helyesírás 2. munkafüzet


Magyar nyelv

Magyar nyelv munkafüzet

Magyar nyelv

Magyar nyelv

Magyar irodalom

Magyar irodalom

Magyar irodalom

Magyar irodalom

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

-

-

Történelem

Történelem

Történelem

Történelem

Környezetismeret

Környezetismeret

Erkölcstan

Erkölcstan

Szakiskolai

közismeret 9.

Szakiskolai

közismeret 10-11.

Természetismeret Természetismeret

A kísérleti program keretében rendelhető kiadványok adatai megtekinthetők ITT.

A kísérleti tankönyveket a Könyvtárellátó (KELLO) elektronikus felületén rendelhetik meg az iskolák, de a rendeléshez előzetesen szükséges regisztráció. A regisztrációról további információhoz ide kattintva juthat.

A tankönyvekkel kapcsolatos kérdéseiket írásban a kiserletitankonyv@ofi.hu vagy a szakiskolaitankonyv@ofi.hu címekre küldhetik.

Megkezdett regisztráció esetén a következő telefonszámon lehet technikai segítséget kérni: 061-235-7222.

További információk a 061-235-7263 telefonszámon érhetők el.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.