2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Hírek és aktualitások

Az oktatás a XXI. század kapujában – az OFI

2007. október 30.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – elődeinek hagyományait követve – továbbra is megrendezi a közoktatás aktuális kérdéseinek megválaszolására vállalkozó konferenciákat. Az új tanév első – az esztendő harmadik – szakmai konferenciájára november 7-én a Károlyi Palotában kerül sor. Az előadások és a szekciók témái az „Oktatás a 21. század kapujában” problémakör köré szerveződnek.

A téma aktualitását - egyebek között - az adja, hogy a 2005-2015 közötti időszakot az ENSZ 2002. évi közgyűlése a fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. A fenntarthatóság olyan feladatokat állít az oktatási rendszerek elé, amelyek minden intézményt érintenek az iskola előtti neveléstől a felsőoktatásig. A nevelés-oktatás feladata ugyanis, hogy speciális eszközeivel egy olyan etikai, érték- és cselekvési rendszert alakítson ki, amely figyelmet fordít a kulturális identitásra, a demokratikus döntéshozatalra, a természet értékeire és a természeti erőforrások megfelelő felhasználására és kezelésére. A fenntarthatóságra nevelés nyolc alapelve közül a konferencia a kulturális sokféleség, valamint az egyes tanulók és települések egyenlő esélyeinek biztosítására koncentrál. Ezért a konferencia központi referátumai és szekcióprogramjai nemcsak számot adnak a hazai fejlesztések legújabb tapasztalatairól, hanem mindezeket beépítik az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az élethosszig tartó tanulás, a kompetenciafejlesztés szélesebb hatósugarú programjaiba. A szervezők a témák kijelölésekor támaszkodtak az OKI-nak az NFT 1. keretei között végzett szakmai munkájára, valamint annak a tervezőfolyamatnak az eredményeire is, amely már az OFI-ban zajlott az UMFT (és az NFT 2.) kidolgozása során. De szem előtt tartották azokat a szakmai eredményeket is, amelyek az intézetbe olvadt más szervezeti egységekben keletkeztek (pl. Felsőoktatási Kutatócsoport), és figyelembe vették a korábban az OKI-hoz, jelenleg az OFI-hoz kapcsolódó szakmai műhelyek, partneriskolák tapasztalatait is.

Így a plenáris üléseken elhangzó referátumok érintik a tanulási sikerek és kudarcok pedagógiai kérdéseit, amelyek - elsősorban a kulcskompetenciák hatékony kialakítása révén - az oktatás és a munkavállalás eredményességét is befolyásolják. Szó lesz a kétszintű érettségi eddigi tapasztalatairól az eredmények értékelése, a témában végzett kérdőíves felmérés és az igazgatókkal folytatott interjúk ismertetése alapján. A felsőoktatás európai térségéhez való csatlakozás eddigi eredményeinek és a bolognai rendszerre való áttérés további tennivalóinak az áttekintése ugyancsak a konferencia központi gondolatát tartja szem előtt.

A szekciókban - az egy-egy résztémát bevezető előadást követően - vitára bocsátják a társadalmi integrációval kapcsolatos oktatási feladatokat, egyebek között a sajátos nevelési igényű, a tanulási nehézségekkel küzdő, a különféle hátrányok miatt megkülönböztetett figyelmet igénylő roma, illetve migráns tanulókkal való foglalkozás kérdéseit, az oktatás kezdő szakaszának sikerességét elősegítő feltételeket, a társadalmi integráció intézményes támogatásának kérdéseit, valamint az idegennyelv-oktatás eredményességéhez nélkülözhetetlen iskolai tennivalókat is.

A konferencia referátumait az intézet különböző fórumain, a Hírlevélben, az Új Pedagógiai Szemle hasábjain, illetve önálló kiadvány formájában a szélesebb szakmai nyilvánosság számára is elérhetővé tesszük.

A konferencia célja, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet elősegítse
  • a közoktatás fejlesztéséhez szükséges tudás bővülését,
  • a keletkezett tudás elosztását,
  • azoknak a produktumoknak és koncepcióknak a bemutatását, megvitatását, amelyek flkeltették/felkelthetik az oktatáspolitika, a szakmai partnerek és a közoktatáson kívül dolgozók érdeklődését.
A konferencia időpontja: 2007. november 7. (szerda)
Helye: Budapest, Károlyi Palota
A konferencia programja

10.00–10.10 Megnyitó • Farkas Katalin
10.10–10.40 Iskolák és oktatás a 21. század küszöbén • Előadó: Brassói Sándor
10.40–11.10 1. plenáris előadás: Az új érettségi vizsga eredményei és hatása az iskolára • Előadó: Lukács Judit
11.10–11.40 2. plenáris előadás: A kulcskompetenciák, kiemelten az idegen nyelv fejlesztése és tanulási környezete • Előadó: Vágó Irén
11.40–12.10 3. plenáris előadás: Sikerek és kudarcok: a tanulói előrehaladás az iskolában • Előadó: Mayer József
12.10–13.40 Ebéd
14.00–15.40 Workshop
1. workshop: Fókuszban az idegennyelv-oktatás fejlesztése
Elnök: Einhorn Ágnes • Előadó: Fehérvári Anikó • Korreferátum: Balázs Éva • Raportőr: Imre Anna • Horizontális raportőr: Varga Attila
2. workshop: Több önbizalom, kevesebb kudarc
Elnök: Kaposi József • Előadó: Horváth Zsuzsanna • Korreferátum: Falus Katalin • Raportőr: Bánkúti Zsuzsa • Horizontális raportőr: Havas Péter
3. workshop: A társadalmi integráció elősegítése az oktatásban
Elnök: Loránd Ferenc • Korreferátum: Németh Szilvia • Előadó: Kőpatakiné Mészáros Mária • Raportőr: Singer Péter • Horizontális raportőr: Varga Péter
4. workshop: A kezdőszakasz eredményessége kulcskérdés
Elnök: Vekerdy Tamás • Korreferátum: Bognár Mária • Előadó: Szabó Mária • Raportőr: Török Balázs • Horizontális raportőr: Horváth Dániel
5. workshop: A londoni miniszteri konferencia után
Elnök: Kozma Tamás • Korreferátum: Szemerszki Mariann • Előadó: Hrubos Ildikó • Raportőr: Thomasz Gábor • Horizontális raportőr: Laskovics Katalin
15.40–16.00 Szünet
16.00–17.00 A raportőrök beszámolója • Varga Attila
17.00–17.30 A konferencia zárása • Szilágyi Klára

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.