2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Hírek és aktualitások

Kiadványok

2008. október 04.
Cimkék: kiadványkiadványok


Útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában
Projektvezető: Németh Balázs
Vezető szakértő: Farkas Olga
Szerkesztő: Döbör András
Lektor: Klein Sándor
 
Az „Elektronikus mintavételi keretrendszer kifejlesztése és megvalósítása a demokratikus állampolgárságra képzés és a társadalmi-gazdasági eredményesség közötti szakképzésbeli összefüggés vizsgálata” című projektet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai partnereivel valósította meg, melyet a Munkaerő-piaci Alap terhére az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatott.
 
Felkészülés az érettségire (Foglalkoztatásba ágyazott képzés 4.)
Szerkesztette: Mayer József
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet együttműködésével indult el a Foglalkoztatásba Ágyazott Képzés címet viselő program, amely speciális feltételek kialakításával biztosította azt, hogy roma származású személyek középiskolai és szakmai tanulmányokat folytatva piacképes végzettséget szerezhessenek.
A program egyik legnehezebb állomása az volt, amikor a programban részt vevőknek (mentoroknak és mentoráltaknak egyaránt) érettségi vizsgára kellett felkészülniük. Az általános iskolákban tanító pedagógusok számára a felkészítés jelentős kihívásnak bizonyult.
Ehhez a tevékenységhez kíván e kötet segítséget nyújtani oly módon, hogy két tantárgy kapcsán modellálja azt, hogy a felkészítés során milyen módszereket, megoldásokat célszerű alkalmazni a sikeres vizsga érdekében.
 
Tankönyvdialógusok
Felelős szerkesztő: Vágó Irén
 
Magyar sajátosság, szinte már pedagógiai hagyomány, hogy nálunk az iskolai tanítás-tanulás nagyon erősen tankönyvvezérelt. Külföldi kollégáikhoz képest a magyar pedagógusok nem csupán jóval nagyobb számban és arányban alkalmaznak (vásároltatnak meg) tankönyveket, munkafüzeteket, hanem azok tartalmaihoz is hűségesebben (merevebben) ragaszkodnak. Ebből adódóan a tankönyvek meghatározó szerepet játszanak a tanítás-tanulás rendszerszintű és egyéni sikereiben, illetve kudarcaiban. Éppen ezért a 2008-ban induló – igen jelentős európai uniós pályázati pénzekkel támogatott – közoktatás-fejlesztési folyamatból nem hagyható ki a tankönyvek színvonalának javítása és a nemzeti fejlesztési célok szolgálatába való állítása.
Hogyan gyorsíthatnák fel a tankönyvek az új pedagógiai paradigmák (tanulásközpontúság, kompetencia alapúság, egyéniesített oktatás) elterjedését, a diákok korszerűbb, relevánsabb, alkalmazóképesebb tudással való felvértezését?
A kérdésre három műhelykonferencián különböző tudományágak, szakterületek, fejlesztőműhelyek szakértői, a tankönyvek minőségbiztosításában érintett bizottságok tagjai, s nem utolsósorban a tankönyvkiadók képviselői keresték a választ. Kötetünkben a vitaindító előadásokat adjuk közre.

Új horizontok az együttnevelésben
Mennyire fontos a közoktatási intézmények számára az inkluzív oktatás? Milyen nemzetközi és hazai jó gyakorlatok vannak ebben a témában? A kérdésekre választ kereső kötet egyrészt megerősíti azokat a szakembereket, akik elkötelezetten munkálkodnak az együttnevelés elterjesztésén, másrészt irányt mutat mindazoknak, akik nyitottak a társadalmi befogadásra, de nem biztosak abban, hogyan válhatnak annak aktív szereplőivé. A leírt jó gyakorlatok közreadói a fejlesztésekben, önfejlesztő intézményi gyakorlatok megteremtésében részt vevő pedagógusok, akik nem az intézménytől távol „kitalált” fejlesztések kipróbálói, hanem valójában aktív fejlesztők.
Az inkluzív oktatás szemléletmód, és miközben arra keresi a választ, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókat hogyan lehet integrálni a többségi oktatásba, arról szól, hogy hogyan lehet átalakítani az oktatási rendszereket és más tanulási környezeteket, hogy azok meg tudjanak felelni a tanulók sokféleségének. Ebben az értelemben az inkluzív oktatás esetében olyan trendről van szó, amelyet egyetlen ország sem hagyhat figyelmen kívül akkor, amikor az oktatásról, az oktatási rendszer fejlesztéséről gondolkodik.
 
Oktatás a 21. század kapujában
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konferenciája 
2007. november 7.
Szerkesztő: Mayer József - Simon Mária
 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – elődeinek hagyományait követve – 2007. november 7-én konferenciát rendezett a köz- és felsőoktatás, a szak- és felnőttképzés aktuális kérdéseiről. Az előadások és a szekciók témái az Oktatás a 21. század kapujában problémakör köré szerveződtek. Nemcsak számot adtak a hazai fejlesztések legújabb tapasztalatairól, hanem mindezeket beépítették az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az élethosszig tartó tanulás, a kompetencia-fejlesztés szélesebb hatósugarú programjaiba.
A hagyományokhoz híven kötetben adjuk közre az elhangzott előadások szerkesztett változatát.
 
Tanulmányok az érettségiről
Szerkesztette: Bánkuti Zsuzsa, Lukács Judit
 
Érdekes szerkezetű tanulmánykötetet vehet kézbe az olvasó. Három nagyobb tartalmi egységbe szerkesztve három különböző, mégis összetartozó, egymást erősítő témáról szól. A kötet egészét három kulcsszóval is jellemezhetjük: hatás, vizsga, fejlesztés. E közkeletű fogalmak azonban konkrét tartalommal töltődnek fel, ha megnézzük, mit is jelentenek a tizenhat tanulmányban. Üzenetük röviden így is összegezhető: fejlesztések a mérlegen.
Az első témakör tanulmányai az érettségi vizsga iskolai hatását elemzik. Az érettségi fejlesztése során, majd megvalósulása után is mód nyílt többféle hatásvizsgáló eljárás alkalmazására, ahogyan azt a szerzők részletesen kifejtik a kötetben. Hogyan és milyen tényezők formálták 2008-ban és formálják majd tovább a vizsga hatását, milyen képet kapnánk ma és holnap, ha felkeresnénk újra az iskolákat, a vizsgáztatókat és a vizsgázókat? E kérdésekre még nincs válasz ebben a kötetben, az azonban bizonyos, hogy a vizsga továbbfejlesztése, korrekciója nem képzelhető el tényleges működésének rendszeres, több eszközzel történő feltárása nélkül. A tényleges hatás feltárásához időbeli távlatra van szükség, hogy rálátásunk legyen az eseményekre és az eredményekre.
A vizsga működésének természetes visszajelző kontrollja a vizsgatárgyak eredményeinek elemző értelmezése. A Szakmai tapasztalatok – tantárgyi vizsgák értékelése című fejezet nyolc tanulmányt tartalmaz. A fejezetindító írás a fejlesztő- és a mérőfeladatok különbségét értelmezi, választ adva az írás címében foglalt Fejlesztés vagy vizsgatréning? kérdésre. Az érettségi bevezetésének egyik fontos következménye a feladatfejlesztés, mely jó néhány tantárgyban a tanóra szintjén is számtalan új feladattípus megjelenését eredményezte. A Feladatfejlesztés – fejlesztőfeladatok című fejezetben – eltávolodva a vizsgától – a fejlesztőfeladat mibenlétéről szól a Több önbizalom, kevesebb kudarc című írás. A fejlesztőműhelyek által összeállított feladatokból mintaként ezúttal négy feladatállomány – a magyar nyelv és irodalom keretében a szövegértés és szövegalkotás, a történelem, az angol nyelv és a földrajz – tartalmi bemutatása győzheti meg az olvasót a fejlesztőfeladatok pedagógiai értékéről.
 
Globális éghajlatváltozás
Szerkesztette: Havas Péter és Veres Gábor
Felelős szerkesztő: Varga Attila
 
A globális éghajlatváltozás drámaian módosítja Földünk fizikai környezetét, élővilágát. A jövő kilátásai ás a fenntarthatóság kérdései azonnali cselekvést kívánnak, az emberiségnek sürgetően új életviteli szokásokra, új kompetenciákra, új étrendre, más attitűdökre és átfogóbb tudásra van szüksége.
Kötetünk az éghajlatváltozás tanítását és tanulását segítő tizenöt oktatócsomagot kínál az iskoláknak. A könyvünkben közreadott egységes, integrált szemléletű természettudományos tananyagok nemcsak az éghajlatváltozás fizikai, kémiai, földrajzi, biológiai jelenségeinek tanulmányozását, hanem a társadalmi és személyes vonatkozásokat, az egyéni cselekvési lehetőségeket is felismertetik, tanítják. A tizenöt modul a ma ismert leghatékonyabb tanítási-tanulási eljárásokat kínálja a vállalkozó kedvű pedagógusoknak
 
Változás és változtatás az oktatási reform mélységének feltárása
A Változás és változtatás. Az oktatási reform mélységének feltárása gyökeresen új szemszögből közelíti meg az oktatási reform témáját. Szembenéz azzal a ténnyel, hogy a változás erői a társadalom valamennyi szintjén kiszámíthatatlan és kaotikus módon jelentkeznek, és bemutatja, miért szükséges új szemléletmódot elsajátítanunk ahhoz, hogy képesek legyünk megbirkózni az állandó, dinamikus változásokkal a maguk komplexitásában. A kötet végső soron az oktatási reform látszólag megoldhatatlan problémáinak megértését és kezelését segítő tisztánlátással és felismerésekkel vértezi fel olvasóját.
A szerző lerombolja a jövőképről, a stratégiai tervezésről, a döntéshozás helyi szintre delegálásáról, az erőskezű vezetésről, a konszenzusról és az elszámoltathatóságról vallott jelenlegi mítoszainkat. Az üzleti szférában és az oktatási rendszerekben tevékenykedő sikeres szervezetekre vonatkozó kutatásokra építve meghatározza azt a nyolc alapvető elvet, amelyet feltétlenül tudni kell annak megértéséhez, hogy a változások miért látszanak kaotikusnak, és mit kezdhetünk ebbben a helyzetben. Egyetlen egyén vagy rendszer csak akkor tudja sikeresen felvenni a küzdelmet a változás erőivel, ha elsajátítja a változtatáshoz szükséges készségeket, és azokat az oktatás morális céljának a szolgálatába állítja. Ennek értelmében az iskolának arra kell törekednie, hogy társadalmi, nemi és etnikai hovatartozástól függetlenül jobb állampolgárokat neveljen.
A változás és változtatás. Az oktatási reform mélységének feltárása könnyen érthető, élvezetesen megírt olvasmány, lebilincselő és izgalmas utazás, melynek során megtudhatjuk, hogy az oktatási reform titka alapvetően a káosz és a rend egymással dinamikusan komplex kölcsönhatásokba lépő erői közötti összhang megteremtése.
Michael Fullan a Torontói Egyetem Neveléstudományi Karának dékánja, az oktatásszociológia professzora, aki az egyetemen végzett munkájának első pillanatától fogva vezető szerepet vállalt a pedagógusképzés megújításában. Létrehozott egy négy iskolakörzetet és két pedagógusképző intézményt tömörítő tanulási konzorciumot, melynek támogatásával nyári egyetemeket szerveztek a kooperatív tanulásról és gyakorlatszerzésről. Az egyetem Gyermekkutató Központjával (OISE) folytatott együttműködés keretében az egyetemen kialakított egy közös szakmai fejlesztőközpontot pedagógusok számára. A közös erőfeszítésekre épülő projekteken túl iskolarendszerek, pedagógus-szakszervezetek, kutató- és fejlesztőintézetek, kanadai és nemzetközi kormányzati szervezetek bevonásával végrehajtott számos oktatási reformkezdeményezésben vett részt kutatói, szakértői, tréneri és szakpolitikai tanácsadói minőségben. A pedagógusszakma és a pedagógusképzés fejlesztéséhez való kiemelkedő hozzájárulásáért 1990 júniusában elsőként kapta meg a Pedagógusképzők Kanadai Egyesületének (CATE) kiválósági díját, amely szervezet egyúttal legkimagaslóbb kutatójaként, elméleti és gyakorlati szakembereként ismerte el.
 
Változás és változtatás - a folytatás
A változás erői: 2. rész üzenete, hogy a reform szempontjából alapvető fontosságú a morális cél – a fiatalok életének megváltoztatása -, viszont a dolog nem olyan egyértelmű, mint amilyennek látszik. A könyv a morális cél és a komplex változás vizsgálatán keresztül feltárja a „fekete doboz” titkát, azaz felfedi az együttműködő kultúrák sikerének valódi okait, és azonosítja a létrehozásukhoz és a fenntartásukhoz szükséges feltételeket. A konfliktust, a sokféleséget és az ellenállást potenciálisan pozitív erőkként mutatja be, amelyek nélkülözhetetlenek a sikerhez. Mélyrehatóan vizsgálja a tanuló szervezeteken belüli és kívüli tudás szerepét. Feltárja a transzferabilitás problémáját is – vagyis azt, hogy a nyilvánvalóan jó ötleteket máshol miért nem használják fel -, valamint útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy a széles körű változás eléréséhez hogyan alakítsuk át a reformstratégiákat.
A változás erői: 2. rész még mélyebbre ás, mint nagy sikerű elődje, A változás erői. Az első könyv megírása óta rengeteg új elmélettel és értékes empirikus kutatással gazdagodott ez a tudományág. A változás erői: 2. rész ismét tartalmaz nyolc leckét, amelyek további útmutatást adnak a komplex változás megértéséhez. A könyv konkrét ötleteket ad ahhoz, hogy a sikeres helyi reformot hogyan hangoljuk össze a nagyobb létékű reformkezdeményezésekkel. Megtudjuk, hogy az alulról felfelé és a felülről lefelé irányuló erők nemcsak együtt léteznek, hanem táplálják is egymást. Még ennél is nagyobb hatású, ahogy a könyv bemutatja az ötletek, a politikai eszközök és a morális cél egyesítését. A „változás erőit” továbbra is izgalmas kétértelműség jellemzi.
 
Változás és változtatás - a ráadás
 „Változás és változtatás III. A ráadás a káoszelmélet (később: komplexitáselmélet) ihlette trilógia harmadik kötete. Míg az első két rész arra tett kísérletet, hogy az oktatási reformok során megismert, a rendszerekre jellemző lényegi komplexitást feltérképezze, ez a kötet ennél jóval tovább megy. Új nézőpontot nyújt az olvasó számára, és az alapján tanulságokat von le a változtatás erkölcsi szándékával, valamint az ettől kezdve háromszintű reformnak nevezett tevékenységgel kapcsolatban, amely az iskola és a közösségek, a helyi iskolakörzetek, valamint az állam szintjén zajlik. A különféle országokban és különféle szinteken zajló, valóságos reformkezdeményezések adják a következtetések hátterét.”
Ez a kötet egy fontos tekintetben eltér az előző kettőtől. Ahelyett, hogy megelégedne a komplex rendszerdinamika puszta megértésével, arra a nehéz kérdésre keresi a választ, hogyan változtatható meg előnyére maga a keretrendszer. Hogyan lehet egy nagyszabású reformot végrehajtani úgy, hogy egyúttal az eredmények tartós fennmaradását biztosító feltételek is megszilárduljanak? Milyen szakpolitikai eszközök szükségesek ezek eléréséhez, és melyek ezek közül azok, amelyek nélkülözhetetlenek a hatások maximalizálásához? Milyen szerepet szánunk a szokásostól eltérő, új módon értelmezett vezetési képességnek ahhoz, hogy végül megvalósuljon egy hosszabb távon is fenntartható, átfogó oktatási reform? Ezekre a kérdésekre keressük a választ, egyidejűleg törekedve az elméleti megalapozottságra és a gyakorlati használhatóságra.
 
Pedagógia fejlesztések módszertani ötlettára
Írta és szerkesztette: Szabó Mária
 
Gyors változásokkal jellemzett, globalizált világunkban az országok jelentős része egyre többet költ az oktatás fejlesztésére, hiszen annak eredményessége meghatározó az ország versenyképessége szempontjából. Mivel az oktatásba történt beruházások hosszú távon térülnek meg, és hatásuk – a nem lineáris összefüggések miatt – nehezen kimutatható, egyre fontosabb az eredményesség és a hatékonyság, az elszámoltathatóság és az átláthatóság, valamint a fenntarthatóság követelménye.
Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta hazánkban eddig soha nem látott mértékű források nyíltak meg, többek között az oktatás fejlesztésére is. Segítheti az erőforrások hatékony felhasználását, ha a pedagógiai fejlesztések maguk is tanulószervezetként működnek: az eredményes jövő alakítása érdekében folyamatosan gyűjtik, elemzik és felhasználják a múlt és a jelen tapasztalatait; ezáltal maguk is változnak, fejlődnek. Ehhez a tanuláshoz járul hozzá ez az ötlettár, amely az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2007-2008-ban a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészének támogatásával megvalósult projekt keretében, különböző fejlesztési szakemberek közös gondolkodásának eredményeként jött létre. A kötetben a kutatási-fejlesztési tapasztalatok összefoglalásán túl tanulságok, ötletek, javaslatok találhatók, melyeket az érintettek továbbgondolhatnak, illetve alkalmazhatnak az iskolafejlesztések során. Ezt segíthetik a fejlesztési tapasztalatokat illusztráló esetek, gyakorlati példák is.
 
Kompetenciafejlesztés projektmódszerrel
Kötetünk tíz, kisiskolásoknak (1-6. évfolyam) szóló, a demokráciára nevelést (az önismerettől a szavazásig) fókuszba helyező, a különböző kompetenciákat komplex módon fejlesztő projektet és ezek kipróbálási tapasztalatait tartalmazza.
A projekteket (projektkészítésben jártas szakemberek irányításával) gyakorló pedagógusok dolgozták ki, és az ország különböző iskoláiban (fővárosban, vidéken, önkormányzati és alternatív intézményekben) valósították meg. A kötetben található elméleti és gyakorlati bevezető, a projektek részletes leírása és az ország különböző intézményeiben szerzett kipróbálási tapasztalatok lehetővé teszik, hogy ezek segítségével azok a pedagógusok is megpróbálkozzanak az iskolai projektoktatással, akik eddig úgy érezték, hogy ehhez nem rendelkeznek kellő szakmai, tapasztalati támogatással.
A kötetben szereplő projektek a – 2008 szeptemberétől az 5-6. évfolyamon kötelezően bevezetésre kerülő – nem szakrendszerű oktatásban is alkalmazhatóak, illetve jól használhatják a tanító- és tanárképzési intézmények oktatói és hallgatói is.

Nyitott középiskolák
Szerkesztette: Kőpatakiné Mészáros Mária
 
Az inkluzív oktatást, nevelést középpontba állító tanulmánykötet a középfokú intézmények pedagógusainak kíván közvetlen segítségét nyújtani a gyakorlat közben született tapasztalatok megosztásával. Mi történik, ha egy sajátos nevelési igényű tanuló érkezik az osztályba? Hogyan készülhet fel erre a tanár? Mit lehet tenni, hogy az új tanuló beilleszkedése és befogadása zökkenőmentes legyen? Hogyan segíthetjük az osztály elfogadó hozzáállását? Kik lehetnek a pedagógus segítőtársai az együttnevelésben? A befogadó pedagógiában azonosíthatók-e olyan személyes kompetenciák, amelyek szükségesek a tanároknak ahhoz, hogy hatékonyan és sikeresen segítsék a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését? Milyen vészjelekre kell felfigyelni, és hogyan küzdhetőek le az akadályok? Milyen lehetőségek közül választhatnak a sajátos nevelési igényű fiatalok a középiskola befejezése után? Többek között e kérdésköret járják körül a könyv szerzői.
A kötet óravázlatokat is tartalmaz (matematika, idegen nyelv, biológia, fizika, kémia, történelem), amelyekben mind a differenciált tanórai munkához, mind a sajátos nevelési igényű tanulók konkrét tanórai feladataihoz ötleteket találhat az olvasó.
 
Szerepváltás (Foglalkoztatásba ágyazott képzés 5.)
Szerkesztette: Mayer József
A 2002-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium (akkor Oktatási Minisztérium), az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (akkor Országos Közoktatási Intézet) által indított foglalkoztatási és képzési modellprogram zárókötetét tartja kézben az olvasó. A kötet célja az, hogy bemutassa, milyen szakmai szempontok indokolták a program elindítását, s ezt követően leírja annak a képzési-foglalkoztatási modellnek a működését, amely a többéves fejlesztés eredményeképpen jött létre.
Azoknak a szakembereknek ajánljuk olvasásra a kötetet, akik a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok társadalmi integrációját nem a hagyományos szektoriális gondolkodáson keresztül képzelik el, hanem azt az egyes rendszerek elemeinek az összekapcsolásával, komplex megközelítésekben tudják és akarják végiggondolni.
A kötet önállóan is olvasható, de a projektről teljesebb képet kap az olvasó akkor, ha e sorozat első négy kötetét is kézbe veszi.
1.                 Munka és tanulás. OKI, 2005.
2.                 Bevezetés a mentorpedagógia módszertanába. OKI, 2005.
3.                 Egymásra utalva. OKI, 2006.
4.                 Készülődés az érettségire. OFI, 2008.
5.                 Szerepváltás. OFI, 2008.
 
  
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványai
 
 
Mesterek és tanítványok
Kontra György
Mesterek és tanítványok a sorozat címe, melyben az ízig-vérig pedagógus Kontra György munkásságát igyekszünk feleleveníteni és emlékét megőrizni. Soha nem szólította senki Mesternek, ő sem tekintette magát annak. Tette azt, amit a maga mesterétől, Karácsony Sándortól megtanult és örökül kapott. Azt tanította, és egész életével azt bizonyította, hogy az ember csak egy másik ember társaságában lehet ember, de csupán akkor, ha annak autonóm egyéniségét tiszteletben tartja. Ezért érezte és érzi a legtöbb ember, aki kapcsolatba került vele, hogy szeretetével örök emléket hagyott benne.
Munkatársai, tanítványai (akik közül sokan munkatársai is lettek) számosan voltak és vannak. A kötet második részében – a sorozat többi tagjával ellentétben – nem az ő tevékenységüket mutatjuk be, hanem visszaemlékezéseiket adjuk közre. Úgy válogattuk az írásokat össze, hogy az életrajz rövid, száraz és objektív adatai mellett Kontra György tevékenységének szinte mindegyik szeletét részletesen, és – természetesen szubjektív – élményeken, benyomásokon keresztül életszerűen idézzük fel. Az életben minden mindennel összefügg; az ő sokoldalú tevékenysége is olyan térbeli és időbeli hálót alkotott, melynek bármelyik csomópontját is vesszük, az a többitől elválaszthatatlan. Ezért szükségszerűen vannak átfedések az egyes beszámolókban. Ezeket szándékosan hagytuk meg.

Mesterek és tanítványok
Híres matematikatanárok és tanítványok a debreceni iskolában (Kántor Sándorné)
 
Ebben a kötetben, a Debrecenben (vagy Debrecenben is) tanító híres matematikatanárok és tanítványok pályafutását, munkásságát, nézeteit, személyiségét és hatását mutatjuk be. A korszak, amit vizsgálunk a XVI. századtól, lényegében az első református iskola megjelenésétől, a XX. század végéig terjed. Forrásmunkaként felhasználjuk a szerző hasonló témájú kutatómunkájának eredményeit is.
A középiskolai tanárok közül sokan végeztek kiváló munkát, olyan tanítási módszereket vezettek be, amelyek ma is korszerűek, alkalmazhatók és hatékonyak. A kiemelkedő tanárok nevét a szaktudományuk, a pedagógiai irodalom, a szakmódszertan, a közélet, a hagyomány vagy tanítványaik serege őrzi, néha legendák, anekdoták szereplői. Őket debreceni szokás alapján nagy tanároknak nevezik. Lényegében tudós tanárok voltak, akik szakmai felkészültségükkel, kiváló tanítási módszerükkel, emberi magatartásukkal, egy-egy iskola tanuló ifjúságára gyakorolt hatásukkal minden korszakban megtalálhatóak, nézeteik generációról generációra tovább hatottak, és az idők távlatából egyre világosabban rajzolódik ki jelentőségük.
 
Mesterek és tanítványok
A nagyszombati egyetem orvostanárai (Schultheisz Emil)
 
A nagyszombati egyetem orvosi fakultását Mária Terézia kezdeményezésére Gerard van Swieten szervezte meg 1769-ben. Az európai hírű reformer orvos, a királynő udvari orvosa, a bécsi egyetem professzora, a Monarchia egészségügyének megszervezője, a tanítványait nevezte ki az egyetem első oktatóinak. Plenk József, Prandt Ádám, Trnka Vencel, Schoretics Mihály és Winterl Jakab a bécsi egyetem neveltjei voltak, s ennek magas színvonalát valósították meg Nagyszombaton, majd Pesten. Tudásuk, szemléletük hosszú időre meghatározta a hazai orvosképzés színvonalát.
A Mesterek és tanítványok című sorozatban a magyarországi orvostörténet ismert kutatója, Schultheisz Emil mutatja be Gerard van Swieten meghatározó szerepét az orvosegyetem történetében, és öt tanítványának szakmai életútját.
 
Tudós tanárok – tanár tudósok
Staub Móricz
 
Sorozatunk – melynek jegyében már több mint 30 füzet jelent meg – alapvető célja azoknak a tudós tanároknak a bemutatása, akinek gondolkodása meghatározta és megalapozta a XX. és talán a XXI. század magyar tudományosságát.
Staub Móricz élete kiváló példa erre. Magas szintű – egyes területeken egyedülálló – kutatásai mellett megmaradt tanárnak. 36 évig tanított és kutatott, vagy talán pontosabb, ha úgy fogalmazunk: kutatott és tanított. Sorolhatnánk kutatási teljesítményeit, hazai és külföldi elismertségét, hihetetlen gazdag közéleti tevékenységét, de azért leginkább azt emelnénk ki, hogy részt vett az Országos Tanszermúzeum megszervezésében, mely akkor nem annyira mai értelemben vett múzeum volt, hanem sokkal inkább a hazai népoktatás fejlesztésének megalapozója. A tudós akadémikus részt vett a párizsi világkiállítás népiskolai anyagának rendezésében.
Az Európa hírű tudós 1904 áprilisában halt meg, de még 1903 márciusában egy szülői értekezleten előadást tartott arról, hogy „Miképpen támogathatja a szülői ház az iskola természetrajzi oktatását”.
Tanár és tudós volt a szó klasszikus értelmében.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.