2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Hírek és aktualitások

Biztonságos pályázat

2008. november 24.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázatot hirdet

„BIZTONSÁGOS ISKOLÁÉRT”  
„A nevelési-oktatási intézmények jó gyakorlatai az intézményekben előforduló erőszak megelőzésében és kezelésében”
címmel
 
A pályázat célja:
A pályázat során szeretnénk feltárni és közkinccsé tenni azokat a gyakorlati módszereket és megoldásokat, amelyekkel a napjainkban, a nevelési–oktatási, elsősorban az iskolán belül megnyilvánuló erőszakos megnyilvánulások eredményesen megelőzhető, kezelhető. Fontosnak tartjuk, hogy a gyakorlatban jól bevált és a mindennapok tapasztalataival igazolt eljárások nyilvánosságot kapjanak, publikációkban, konferenciákon viták és elemzések tárgyát képezzék, valamint követendő modellként szolgáljanak.
A pályamunka térjen ki arra, hogy az adott intézményben alkalmazott módszert/módszereket milyen esetek hívták életre, hogyan fogadták a pedagógustársak, az iskola vezetése, a diákság és a szülők. Voltak-e nehézségei a gyakorlatba ültetésnek, milyen rövid- és hosszú távú eredmények születtek, a hatályos jogszabályok szolgálják-e az alkalmazott eljárást.
A pályázatokkal szembeni megbízatás, bevonás, munkamegosztás jutalmazás; a szabályozások közös kialakítása; a jelzőrendszerek kialakítása, az osztályfőnöki óra és a szülői értekezlet szerepe, stb.
Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthat be bármely Magyarország területén működő közoktatási feladatokat ellátó, közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény 20. §-a (1. és 2. bekezdés) hatálya alá tartozó nevelési-oktatási intézmény.
A pályázat benyújtása:
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Biztonságos Iskoláért” pályázat
A pályázatok elbírálásának rendje és elismerési formái:
A beérkezett pályázatokat független szakértők értékelik, amely értékelés alapján a Bíráló Bizottság dönt.
24 pályázat kerül díjazásra, az intézmények egyenként 200.000,- Ft pénzjutalomban részesülnek.
 
A nyertesek vállalják, hogy pályázatukat a témában szervezett konferencián bemutatják és hozzájárulnak ahhoz, hogy azok az OFI által szerkesztett kiadványkötetben a szabad felhasználás alá kerülhessenek.
 
A legjobb pályázatok publikálásra kerülnek az Új Pedagógiai Szemlében, illetve az Interneten, az OKM (www.okm.gov.hu) és az OFI honlapján (www.ofi.hu ).

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.